ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Barneskule

Tema: Barneskule

– No må nynorskkommunane bruka marknadsmakta si

Blant klassane på nynorske barneskular som bruker nettbrett eller pc minst éin gong i veka, er det 77 prosent som bruker digitale læringsressursar og...

Berre 6 av 10 kan «Ja, vi elsker»

Det viser ei undersøking utført av Framtida.no og Pirion der 300 kontaktlærarar på barnetrinnet over heile Noreg har svart. Ifølgje lærarane som svarer, er det...

Fleire nynorskelevar i 2016

I inneverande skuleår har talet på nynorskelevar i grunnskulen har auka med 160 frå  skuleåret 2015/2016.  Etter tretten år med nedgang i nynorskelevtalet er denne...

Robot går på skulen for Emma (10)

Saka var først publisert i Fjuken.  Siste skuledag før sommarferien vart Emma Randen Bergdølmo (10) alvorleg sjuk. Eit svekka immunforsvar gjorde at ho ikkje kunne...

Kva bør ut av skulen?

Privatøkonomi, livsmeistring, global oppvarming, overgrep, børsen, sexleiketøy, og korps. Skulen skal liksom ha ansvaret for alt. Eit av kjerneproblema til den norske skulen er den...

Bergen legg ned nynorskskular

Eit stor fleirtal i Bergen bystyre har gått inn for at nynorsken skal styrkast ved å bruke begge målformene i offentleg informasjon, i politiske...

– Kortsiktig å legge ned skular

Nedleggingane har blant anna ført til at elevar ved ei rad småskular er flytta over til større skular, melder NRK. Ein av grunnene til at...

Skulen der alle lærer teikn

Saka var først publisert i bladet Sunnhordland.  Sjuåringen har nedsett høyrsel. Han er ein racer til å lesa på leppene og har god hjelp av...

Kjempar for bokmålsklasse

I 2011 var det ikkje nok elevar som ønskte bokmål, til å starte eigne bokmålsklassar verken ved Bryne skule eller Rosseland skule. Men til...

7-åring klaga til Fylkesmannen

Artikkelen var først i Møre-Nytt Anna Linnea Aske Sivertsen (sju og eit halvt år) søkte om tre dagars permisjon frå Øyra skule i Volda for...
ANNONSE

MEIR OM Barneskule

MEST LESE