ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Asylbarn

Tema: Asylbarn

Mange vil undervise asylbarna

På berre to veker har rundt 1.500 menneske meldt seg til dugnad for å gi dei mange nye asylbarna opplæring. Men framleis er det...

Isaksen frir til pensjonerte lærarar

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) oppretta torsdag ein lærarpool der lærarutdanna blir oppfordra til å melde seg inn dersom dei har kapasitet til å...

Nytt blikk på dei som kjem

Ikkje nok med at dei har flykta frå familiane og heimstadene sine, og har levd eit utrygt og kaotisk liv i lang tid allereie:...

Asylbarn tøyer kapasiteten til barnevernet

Neste år kan talet auke med fleire tusen, skriv Klassekampen, som har henta inn ferske tal frå Utlendingsdirektoratet (UDI). Alle einslege flyktningar under 15 år...

Sterkt uroa for testing av alder

Aftenposten melder i dag at UDI vil alderstesta fleire einslege mindreårige asylsøkarar som seier dei er under 18 år. Alderstesting blir gjort i tilfelle...

«Kommunar uinteressert i barna»

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) slår no alarm. For barn under 15 år er det no nesten full stopp i busetjinga, fortel NRK. – Det...

Kraftig kritikk mot Anundsen

Mistillitsforslaget mot justisminister Anders Anundsen (Frp) vart drøfta i Stortinget i dag. Det vart fremja av dei raudgrøne, og får ikkje fleirtal – men...

Bråkmakar for barns rettar

– Å slutte på skulen var ein stor sjanse å ta, men har utelukkande gitt moglegheiter eg aldri ville fått elles. Eg har fått...

Topp stemning!

Grunnen til at det tok så lang tid å komme fram til ei løysing i denne saka, er at slike forhandlingar er beinharde og...

Ap går imot Anundsen

Venstre og KrF har ikkje bestemt seg. Dei to samarbeidspartia til regjeringa sat onsdag ettermiddag i gruppemøte på Stortinget. Der er det venta at dei...
ANNONSE

MEIR OM Anders Anundsen

MEST LESE