ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Asylbarn

Tema: Asylbarn

Varslar om barne-prostitusjon

I 2015 melde norske asylmottak frå om fem einslege mindreårige dei meinte blei utnytta til prostitusjon eller andre seksuelle tenester. Til samanlikning fekk UDI...

Gir gutane ein familie

Ved mottaket i Ulsteinvik for einslege mindreårige asylsøkjar bur det 26 gutar. Om lag halvparten er fødde i 2000, resten i -98 og -99....

Saknar dialog med Listhaug

Etter at Stortingsmeldinga «Barn på flukt» vart lagt fram i 2011 tok dei humanitære organisasjonane, med ungdomsorganisasjonane i spissen, initiativ til betre dialog med...

Asylbarn får ikkje barnehageplass

Rundt 2500 barn i barnehagealder bur på norske asylmottak i dag. Berre i Trondheim kommune får asylsøkjarbarna tilbod om barnehageplass på lik linje med...

Mange vil undervise asylbarna

På berre to veker har rundt 1.500 menneske meldt seg til dugnad for å gi dei mange nye asylbarna opplæring. Men framleis er det...

Isaksen frir til pensjonerte lærarar

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) oppretta torsdag ein lærarpool der lærarutdanna blir oppfordra til å melde seg inn dersom dei har kapasitet til å...

Nytt blikk på dei som kjem

Ikkje nok med at dei har flykta frå familiane og heimstadene sine, og har levd eit utrygt og kaotisk liv i lang tid allereie:...

Asylbarn tøyer kapasiteten til barnevernet

Neste år kan talet auke med fleire tusen, skriv Klassekampen, som har henta inn ferske tal frå Utlendingsdirektoratet (UDI). Alle einslege flyktningar under 15 år...

Sterkt uroa for testing av alder

Aftenposten melder i dag at UDI vil alderstesta fleire einslege mindreårige asylsøkarar som seier dei er under 18 år. Alderstesting blir gjort i tilfelle...

«Kommunar uinteressert i barna»

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) slår no alarm. For barn under 15 år er det no nesten full stopp i busetjinga, fortel NRK. – Det...
ANNONSE

MEIR OM Asylbarn

MEST LESE