ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Asylbarn

Tema: Asylbarn

Rettferdig, men streng asylpolitikk?

Det er fire parti som styrer asylpolitikken på Stortinget i dag: Høgre, Framstegspartiet, Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Det er desse partia som sikrar fleirtal for...

– Liknar på tortur

625 einslege mindreårige asylsøkarar forsvann frå omsorgssenter og asylmottak i Noreg mellom 2008 og juni 2015, ifølgje ein ny rapport. Leiar i Press – Redd...

625 barn har forsvunne

625 einslege mindreårige asylsøkarar forsvann frå omsorgssenter og asylmottak i Noreg mellom 2008 og juni 2015. Av dei blei 40 prosent borte i løpet av...

182 asylsøkjarar forsvann frå mottak for mindreårige

Adresseavisen skriv at 86 av dei forsvann i november og desember, ifølgje Utlendingsdirektoratet (UDI). Styresmaktene veit no ikkje kvar desse asylsøkjarane oppheld seg. Det er flest...

Håp, sorg og glede på mottaket

– Mor og far min er begge døde, fortel Mahdi Yousefnijad (16). I gågata midt i Leirvik sentrum på Stort heng det 32 bilde. Det...

5.700 barn og unge i asylmottak

Tal frå Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at det var 1.696 barn i alderen 0 til 5 år, 974 barn i alderen 6 til 10 år...

Varslar om barne-prostitusjon

I 2015 melde norske asylmottak frå om fem einslege mindreårige dei meinte blei utnytta til prostitusjon eller andre seksuelle tenester. Til samanlikning fekk UDI...

Gir gutane ein familie

Ved mottaket i Ulsteinvik for einslege mindreårige asylsøkjar bur det 26 gutar. Om lag halvparten er fødde i 2000, resten i -98 og -99....

Saknar dialog med Listhaug

Etter at Stortingsmeldinga «Barn på flukt» vart lagt fram i 2011 tok dei humanitære organisasjonane, med ungdomsorganisasjonane i spissen, initiativ til betre dialog med...

Asylbarn får ikkje barnehageplass

Rundt 2500 barn i barnehagealder bur på norske asylmottak i dag. Berre i Trondheim kommune får asylsøkjarbarna tilbod om barnehageplass på lik linje med...
ANNONSE

MEIR OM Asylbarn

MEST LESE