Tre vestlandskommunar blant topp sju.

mm

I løpet av juli vart det 500 færre heilt arbeidslause, viser tal frå NAV. Summen av heilt arbeidslause og arbeidssøkjarar på tiltak minka med 200 personar.

– Dei siste månadene har det vore ein nedgang i talet på heilt arbeidslause. Dette skuldast at fleire arbeidssøkjarar har starta i tiltak, men også at det er færre nye arbeidssøkjarar no enn for nokre månader sidan. Utviklinga på arbeidsmarknaden har dermed vore betre enn vi venta, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i ei pressemelding.

Arbeidsløysa har gått mest ned i Østfold og i Sogn og Fjordane i løpet av jul. Aust-Agder og Finnmark er fylka med størst auke i arbeidsløysa siste månaden.

Fleire får jobb i butikk
I løpet av juli gjekk arbeidsløysa ned i alle yrkesgrupper bortsett frå blant leiarar, der det var ein liten auke, og innan jordbruk, skogbruk og fiske og ingeniør- og ikt-fag, der arbeidsløysa var uendra.

Rekna i talet på personar er nedgangen størst i yrkesgruppene butikk- og salsarbeid og kontorarbeid.

LES OGSÅ: Råd for unge arbeidssøkjarar: – Vis initiativ!

Ulik utvikling
Samanlikna med juli i fjor er det færre arbeidslause i 12 av 19 fylke. Nedgangen er størst i Nord-Trøndelag med 19 prosent og Sogn og Fjordane med 13 prosent. Arbeidsløysa har auka mest i Rogaland med 34 prosent og i Hordaland med 23 prosent.

 Arbeidsløysa er høgast i Rogaland med 4,6 prosent og i Aust-Agder med 4,2 prosent. I Sogn og Fjordane og i Oppland er arbeidsløysa lågast med 1,7 prosent og 1,9 prosent.

Her er kommunane med prosentvis flest heilt ledige:

Kautokeino: 6,7 prosent
Vardø: 6,2 prosent
Eigersund: 5,9 prosent
Stord: 5,8 prosent
Hasvik 5,6 prosent
Herøy i M&R: 5,6 prosent
Rissa: 5,6 prosent

Sjå tal for alle kommunane her!

LES OGSÅ: «Endeleg er eg arbeidslaus»

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.11

LES OGSÅ

ANNONSE