ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Antibiotika

Tema: antibiotika

Fastlegeforsøk gav redusert antibiotikabruk

Det er Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Universitetet i Oslo som saman med eit utval fastlegar i Akershus, Buskerud, Troms og Finnmark har prøvd ut...

Maten i Noreg er trygg

– I årsrapporten til Mattilsynet for 2014 blir det slege fast at Noreg har ein god status på matryggleik og drikkevasskvalitet. Det blei registrert...

Noreg på antibiotika-topp

Overlege Dag Berild ved Oslo universitetssjukehus seier til Nationen at forbruket av antibiotika til menneske er urovekkjande høgt her i landet. Han er særleg...

Til kamp mot antibiotikaresistens

– Vi står overfor ein dramatisk situasjon dersom vi ikkje lykkast i å få bukt med antibiotikaresistensen. Det er berre eit tidsspørsmål før antibiotikumet...

Vil ta fleire liv enn kreft

I dag dør kring 700.000 menneskjer årleg av antibiotikaresistente bakteriar, medan 8 millionar døyr av kreft. Ifølgje spådommar frå forskarar vil antibiotikaresistens verte ein...

Legar skriv ut meir antibiotika seint på dagen

– Har du lyst på antibiotika, gå til legen din seint på dagen, skriv Science Daily. Ei ny undersøking gjort av forskarar ved Brigham...

Kan biene løysa antibiotika-krisa?

ScienceAlert skriv i dag om forskarane ved Lunds Universitet i Sverige som har funne ein bakterie i honningmagen til bier som kurerte kroniske sår...

Storbruk kan gi meir sjukdom

Det regjeringsutnemnde ekspertutvalet la måndag fram rapporten sin. Stikk i strid med tidlegare utsegner frå landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) konkluderer gruppa med...

Forsvaret mot bakteriar raknar

Kan vi sjå for oss ei verd utan effektive antibiotikum, der menneska igjen er i livsfare om vi får lungebetennelse, infiserte sår eller andre...
ANNONSE

MEIR OM antibiotika

MEST LESE