ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Antibiotika

Tema: antibiotika

I klårtekst: Kva er antibiotikaresistens og kvifor er alle så redde for det?

Året er 1927, og du kan døy av kva som helst. Forventa levealder er magre 47 år, og mykje av grunnen er den veldige...

Fastlegeforsøk gav redusert antibiotikabruk

Det er Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Universitetet i Oslo som saman med eit utval fastlegar i Akershus, Buskerud, Troms og Finnmark har prøvd ut...

Maten i Noreg er trygg

– I årsrapporten til Mattilsynet for 2014 blir det slege fast at Noreg har ein god status på matryggleik og drikkevasskvalitet. Det blei registrert...

Noreg på antibiotika-topp

Overlege Dag Berild ved Oslo universitetssjukehus seier til Nationen at forbruket av antibiotika til menneske er urovekkjande høgt her i landet. Han er særleg...

Til kamp mot antibiotikaresistens

– Vi står overfor ein dramatisk situasjon dersom vi ikkje lykkast i å få bukt med antibiotikaresistensen. Det er berre eit tidsspørsmål før antibiotikumet...

Vil ta fleire liv enn kreft

I dag dør kring 700.000 menneskjer årleg av antibiotikaresistente bakteriar, medan 8 millionar døyr av kreft. Ifølgje spådommar frå forskarar vil antibiotikaresistens verte ein...

Legar skriv ut meir antibiotika seint på dagen

– Har du lyst på antibiotika, gå til legen din seint på dagen, skriv Science Daily. Ei ny undersøking gjort av forskarar ved Brigham...

Kan biene løysa antibiotika-krisa?

ScienceAlert skriv i dag om forskarane ved Lunds Universitet i Sverige som har funne ein bakterie i honningmagen til bier som kurerte kroniske sår...

Storbruk kan gi meir sjukdom

Det regjeringsutnemnde ekspertutvalet la måndag fram rapporten sin. Stikk i strid med tidlegare utsegner frå landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) konkluderer gruppa med...

Forsvaret mot bakteriar raknar

Kan vi sjå for oss ei verd utan effektive antibiotikum, der menneska igjen er i livsfare om vi får lungebetennelse, infiserte sår eller andre...
ANNONSE

MEIR OM antibiotika

MEST LESE