Undersøking: Norske studentar rapporterer om dårlegare helse

Norsk studentorganisasjon er uroa for at studentar må jobbe så mykje at det går utover både studia og helsa.

Andrea Rygg Nøttveit
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Norske studentar arbeider meir, dei har mindre tid til å studera og mindre tid til å ta vare på helsa si. 

Det seier leiar i Norsk Studentorganisasjon, Maika Marie Godal Dam, til Khrono.

Færre med god helse

I dag presenterte SSB den første levekårsundersøkelsen blant studentar sidan 2010.

Undersøkinga vart gjennomført i 2021. I løpet av dei siste elleve åra rapporterer studentane om dårlegare helse. 

I fjor vurderte 69 prosent av studentane helsa si som god. Ved førre undersøking svara 89 prosent det same. 

Undersøkinga viser at 3 av 10 studentar er misnøgd med livet. Her er studentar som bur åleine mest utsett. 

Unge heiltidsstudentar er dei som slit mest med psykiske plager og einsemd. 

Enorm arbeidsbelastning

NSO-leiaren er uroa for studentane sin situasjon.

– Arbeidsbelastninga er enorm, og studentar bruker lengre tid på å fullføre studia fordi dei må jobbe. Det er det ingen som er tent med, men det verste er sjølvsagt at det går utover helsa, seier Godal Dam til Khrono.

Krever auka studiestøtte

Ein fulltidsstudent med deltidsjobb jobbar i snitt 50 timar i veka, noko som er nesten to arbeidsdagar meir enn ei vanleg arbeidsveke på 37,5 timar.

– No krev norske studentar at politikarane tek grep og aukar studiestøtta, seier NSO-leiaren til NTB, som også har omtala undersøkinga.


Leiar i Norsk studentorganisasjon Maika Godal Dam. Foto: Hanne Jones Solfjeld, NSO