Då amerikanske Olivia Julianna (19) vart body shama av politikar Matt Geatz som er imot abort-rettar, svara ho med å samle inn over 13 millionar kroner for abortrettar.
mm

Etter å ha blitt hengt ut av den repulikanske, anti-abortrett-politikaren Matt Geatz til hans 1,4 millionar Twitter-følgjarar, bestemte 19 år gamle Olivia Julianna seg for å nytte merksemda til å samle inn pengar til abort-rettar.

Olivia Julianna. Foto: Gen-Z for Change

På berre 24 timar hadde det kome inn over 214.000 dollar, litt over 2 millionar norske kroner. Etter 72 timar var det 1 million dollar. I skrivande stund er det kome inn nesten 1,4 millionar dollar, som tilsvarar om lag 13,3 millionar kroner.

– Me har no snudd hat til helsetenester, skriv ho i ein pressemelding.

Over 13 prosent av dei totale abortmidlane

Abort-forskar Liza Fuentes forklarar på Twitter at Olivia no har samla inn over 13,8% av dei totale abortmidlane frå NNAF(National Network of Abortion Funds)i 2020, som var 9,4 millionar dollar.

– Det betyr at ei rekke folk som ikkje har fått sine abortar, no vil få dei, skriv ho.

Julianna er aktivist og leiar for Gen-Z for Change. Ho var mellom anna ein av dei som saboterte ein nettstad som oppfordra folk til å rapportere dei som braut abort-forbodet etter seks veker, då lova kom i Texas i september 2021. Ho brukar ikkje etternamnet sitt på sosiale medium av omsyn til eigen tryggleik.

Kalla abort-aktivistar ekle og overvektige

Republikanar og kongressmedlem Matt Gaetz. Foto: Presse/gaetz.house.gov

Det heile starta under ein studentkonferanse for organisasjonen Turning Point USA, som kjempar for konservative verdiar i høgare utdanningsinstitusjonar.

Her var den republikanske politikaren Matt Geatz på talarstolen og kalla abort-aktivistar ekle og overvektige, og sa at det er kvinner som er minst sannsynleg at blir gravide, som alltid er dei som er opptekne av abort.

– Ingen vil gjere deg gravid om du ser ut som ein tommel. Desse folka er avskyelege frå innsida og ut. Dei er typ 158 cm og 158 kg tunge.

Olivia såg dei bodyshamande kommentarane og svara på Twitter:

– Eg er faktisk 1,80. 1,93 i høge hælar. Eg går med dei så små menn som deg blir minna på sin plass, skreiv ho.

Kongressmedlem Matt Gaetz svara med eit bilete av Olivia og teksten dander raised… (at  ein har blitt provosert/sint), og utan å ta med kommentaren hennar. Denne uthenginga av den 19 år gamle aktivisten til sine 1,4 millionar følgjarar, førte mellom anna til ei rekke hatmeldingar og hets retta mot Olivia og i innboksen hennar.

50 ulike abort-innsamlingar

Utvekslinga har likevel også gjeve Olivia massiv merksemd og ikkje minst nye følgjarar på sine sosiale medium-plattformar. Over 20 tusen nye følgjarar har funne vegen til abort-aktivisten sine kanalar.

Ho oppmoda følgjarane sine til å donere pengar til abort-rettar, og har altså greid å samle inn enorme summar på få dagar.

Linken ho har delt går til ActBlue (som Spleis i Noreg) og ei innsamling Gen Z for Abortion rights starta like etter opphevinga av Roe VS Wade. Pengane vil bli delt på 50 ulike innsamlingar.

Eit døgn etter innsamlinga starta la ho ut ei takkemelding til Gaetz.

Demonstrantar framfor Høgsteretten, torsdag 5. mai 2022. Foto: AP Photo/Alex Brandon
Oppdatert: fredag 29. juli 2022 23.02

LES OGSÅ

ANNONSE