Medan smittetala i hovudstaden stadig aukar, førebur byen seg på at tusenvis av unge førstegongsstudentar frå heile landet kjem for haustsemesteret.
NPK-NTB – Fredrik Moen Gabrielsen
NPK-NTB – Fredrik Moen Gabrielsen
Dette er dei nyaste smitteverntiltaka frå regjeringa

Fredag annonserte regjeringa at dei bremsar gjennopninga av landet, og stramar inn for å halde kontroll på smittespreiinga.

Det inneber:

  • Dei planlagte lettingane innan breiddeidrett og arrangement med fleire enn 200 personar vert utsett.
  • Skjenkestopp etter midnatt, frå og med laurdag 8. august.
  • Tal passasjerar i kollektivtransporten i rushtida skal reduserast – regjeringa oppmodar til å bruke sykkel, og at arbeidsgjevar skal legge til rette for heimekontor eller forskyvd arbeidstid.
  • Regjeringa tilrår norske borgarar å unngå unødvendige utanlandsreiser – også til grøne land.
  • Meir detaljerte råd om bruk av munnbind kjem 14. august.

Dei generelle råda om at ein skal halde éin meters avstand, vaske hendene ofte og halde seg heime om ein er sjuk gjeld framleis.

Kjelde. Regjeringen.no

LES FAKTALUKK FAKTA

Den siste veka har smittetala i Oslo auka monaleg, og mange unge har vorte smitta på diverse heimefestar.

Med haustsemesteret på trappene har Oslo kommune forma ut nokre byvitreglar for studentane, som skal hengjast opp på studiestadene, i parkane og på biblioteka. Studentane blir mellom anna oppmoda om å halde avstand til kvarandre, og dessutan å unngå kollektivtrafikk.

– No kjem det mange nye med store forventningar til kva både utelivet og fadderveker har å by på, og mange har nok senka skuldrene ein god del i ferien. Derfor er vi no opptekne av å informere godt, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Må omstille seg til ny kvardag

Rekordmange 108.000 nye studentar har i år fått tilbod om studieplass rundt om i Noreg, og mange av dei set i desse dagane kurs for hovudstaden.

Somme kjem frå småstader rundt i distrikta som ikkje har hatt nemneverdig koronasmitte. Mange blir dermed nøydde til å omstille til ein heilt ny kvardag i ein storby prega av koronatiltak.

– Oslo har jo hatt strengare reglar enn andre stader, sånn at dei er nøydde til å kome raskt inn i den tankegangen. Oslo er ein open og tilgjengeleg by som ein skal glede seg til å kome til. Samtidig så har vi vore smittesenteret, og det bur rett og slett mange fleire folk her, seier Johansen.

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) ber unge førstegongsstudentar som skal flytte til Oslo, om å omstille seg til ein ny kvardag i ein storby prega av koronatiltak. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix / NPK

Oppdelt fadderveke og digital undervisning

Det blir ein litt annleis studiekvardag denne hausten, og institusjonane har førebudd seg godt. På Universitetet i Oslo (UiO) skjer faddervekene i mindre grupper enn vanleg.

Svein Stølen Foto: Morten Kanne-Hansen/Universitetet i Oslo

– Dette er ein krevjande situasjon, og vi ønskjer å gi både nye og gamle studentar ein god start på semesteret, seier UiO-rektor Svein Stølen til NTB.

Han seier at det komande haustsemesteret vil føregå med ei blanding av fysisk og digital undervisning.

– Både sosiale arrangement og undervisninga vil følgje dei reglane for godt smittevern som til kvar tid gjeld. Vi legg til rette, men kvar enkelt må òg ta det digitale smittevernkurset vårt, ha god hand- og hostehygiene, halde avstand og bli heime dersom ein har symptom, seier Stølen.

– Ønskjer ikkje å stengje byen igjen

Norsk studentorganisasjon (NSO) understrekar at rolla til studentane i den nasjonale dugnaden er viktig.

– Di meir vi studentar gjer, di fortare vil vi kome til ein normal studiesituasjon. Det er viktig å følgje råd og opptre etter desse, men òg at vi studentar ser og tek vare på kvarandre spesielt i den situasjonen vi har vore og er i, seier leiar Andreas Trohjell i NSO til NTB.

NSO-leiar Andreas Trohjell. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NSO

Byrådsleiar Johansen følgjer smittesituasjonen i Oslo nøye. Han seier at dersom det skjer noko, kan det hende at kommunen må setje inn konkrete tiltak der det er smitte.

– Dette er ikkje over, og vi vil halde smittetala låge. Vi ønskjer i det heile ikkje å kome i den situasjonen at vi er nøydde til å stengje byen igjen, seier byrådsleiaren.

LES OGSÅ

ANNONSE