Sjølv om universiteta planlegg koronatiltak og restriksjonar under fadderveka i år, er overlege Preben Aavitsland uroleg for smittefare.
NPK-NTB
NPK-NTB

Det seier overlegen ved Folkehelseinstituttet til NRK Dagsnytt.

– Faddervekene er litt skumle, tykkjer eg. Då kjem det ungdom frå heile landet, seier Preben Aavitsland, som stadfestar at Folkehelseinstituttet er uroa for situasjonen.

Om kort tid er fadderveker i gang ved høgskular og universitet over heile landet.

Fleire har meldt at årets fadderveke vil bli korta ned til berre éi veke, og at det blir større avgrensingar på kapasitet under arrangement enn tidlegare.

– Fadderane må vere flinke å passe på fadderbarna, kvarandre, seg sjølv og ha ein generelt god oppførsel, seier leiar i Bergstuderendes Foreining, Jan Martin Bjørngård Helgetun, til Framtida.no. Foto: Bergstuderendes Foreining
Oppdatert: onsdag 29. juli 2020 12.58
ANNONSE