Psykisk pakkeforløp langt unna målet for barn og unge

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Det viser ei oversikt som vart lagd fram av Helsedirektoratet fredag.

– Vi er godt på veg, men ikkje heilt i mål, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Målet er at 80 prosent av pasientane skal greiast ut innan tilrådd tid. I psykisk helsevern for vaksne vart målet nådd for 72 prosent, medan for ruspasientar som får tverrfagleg behandling, var delen 82 prosent.

– Har ein veg å gå

– Resultata viser at mykje er på plass, men òg at vi har ein veg å gå. Eg ventar og har tillit til at målingane blir brukte for å forbetre tenestene til det beste for pasientane, seier Høie.

Rapporten viser resultat av målingar på pakkeforløp for psykisk helse og rus for dei første fire månadene i år. Pakkeforløpet vart innført i 2019.

Målet med ordninga er å gi pasientar eit behandlingsforløp som er heilskapleg og føreseieleg, utan unødig ventetid. Pasienten skal få meir innverknad på behandlinga, og ho skal evaluerast systematisk undervegs.

Torkel Eikevik var med i andre sesong av NRK-serien «Jeg mot meg». Foto: NRK