Ingvild Eide Leirfall
Publisert
Oppdatert 17.11.2020 10:11

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Fredag 24. april kom regjeringa med sitt forslag om å flytte iskanten litt lenger sør enn den er i dag. Då vil grensa for oljeverksemd i Barentshavet bli der det er havis omlag 15 % av dagane i april.

Torsdag har Stortinget hatt høyring om forslaget. I samband med høyringa har statsminister Erna Solberg (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fått eit brev frå 14 unge klimaaktivistar frå heile verda, representerte gjennom advokatfirmaet Hausfeld.

Aktivistane meiner Noregs planar om å vinne ut meir olje og gass strir mot FNs barnekonvensjon, som går ut på å verne barn frå truslar mot helsa og velværet deira.

FNs Barnekonvensjon, artikkel tre. Kjelde/illustrasjon: Regjeringen

Ber om å inkludera barn i avgjersla

Les heile brevet her.

Trykk på biletet for å sjå heile brevet.

Klagde inn kol-nasjonar til FN

Aktivistane er dei same som i fjor også sende brev til statsministeren, den gong for å be Solberg om å avvikla oljeproduksjonen fordi den bryt med FNs barnekonvensjon.

Children VS Climate change kjem frå Marshalløyene, Sverige, USA, Argentina, Brasil, Frankrike, Tyskland, India, Nigeria, Palau og Tunisia. Dei har fått advokathjelp til å verna kloden for framtida.

Dei same har også sendt klage til FNs komité for barns rettar, og klaga inn Argentina, Brasil, Tyskland og Tyrkia for å auka bruken av fossilt brennstoff, og dimed vere med på å forlenge klimakrisa.

Illustrasjonsfoto: Shawn Ang, Unsplash.com