FN-rapportør ber Noreg avvikle oljenæringa

FNs spesialrapportør for menneskerettar og miljø ber Noreg om å slutte med oljeleiting og gradvis avvikle olje- og gassindustrien.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Det kjem fram av ein rapport som vart lagd fram for FNs menneskerettsråd måndag.

Rapporten er skriven av spesialrapportør David R- Boyd, etter eit tolv dagar langt besøk i Noreg i september 2019, der han møtte både styresmakter, organisasjonar, utdanningsinstitusjonar og næringsliv.

Bør forby vidare leiting

David Boyd, spesialrapportør for FN på menneskerettar og klimaendringar. Foto: Presse

I fråsegna som er no er lagd på bordet, heiter det at Noreg bør forby vidare leiting etter fossilt brensel, la vere å utvikle infrastrukturen i næringa og også forby dei mest ureinande og miljøskadelege formene for olje- og gassutvinning.

Boyd peikar òg på at vi bør sikre oss ein god plan for folk og lokalsamfunn som er avhengige av industrien i dag.

– Absurd at Noreg ikkje tek ansvaret sitt

Therese Hugstmyr Woie er leiar i Natur og Ungdom. Foto: Thor Due/Natur og Ungdom

Boyd peikar òg på at Noreg bør sikre seg ein god plan for folk og lokalsamfunn som er avhengige av industrien i dag.

Leiar Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom seier at det er heilt absurd at Noreg ikkje tar det rettmessige ansvaret sitt og kuttar CO2 der det verkeleg gjer ei endring.

– Kvart år eksporterer Noreg 500 millionar tonn med CO2 i form av olje. Etter andre runde av klimasøksmålet i Borgarting lagmannsrett vart det bestemt at Noreg òg må ta ansvar for utsleppa som blir eksporterte. Dette kan gjerast ved å byrje nedtrapping i oljesektoren, seier ho.

Frp meiner andre land bør få same beskjed

Frp meiner det er absurd å påstå at ei styrt avvikling av det norske velferdssamfunnet er vegen å gå for å redusere dei globale klimautsleppa.

– FNs spesialrapportør kan jo starte med å lufte denne ideen for sine eigne oljeproduserande medlemmer i menneskerettsrådet. Dette er land som truleg over natta ville ha tatt over oljeproduksjonen vår med langt høgare utslepp, seier energi- og miljøpolitisk talsperson Jon Georg Dale i Frp.

Frå venstre: Greenpeace-leiar Frode Pleym, leiar i Naturvernforbundet Silje Lundberg, Aud Nordø frå Greenpeace, Runa Røed frå Greenpeace, Åsa Braut Bache, Lea Justine Nesheim, og Gaute Eiterjord, som er tidlegare leiar av Natur og Ungdom, Halvard Raavand (Greenpeace), Haldis Helle (Natur og Ungdom), Mari Seilskjær (Koalisjonen klimasøksmål Arktis) FOTO: Thor Due/Natur og Ungdom