Fleire unge er positive til olje

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Totalt stiller 26 prosent av befolkninga seg positive til bruken av olje som energikjelde, opp frå 19 prosent i 2016, kom det fram av Klimabarometeret 2019, som vart gjennomført av Kantar.

Størst prosentvis auke har det vore blant dei under 30, og 27 prosent av dei spurde i denne aldersgruppa seier dei er oljepositive. Gruppa hamnar dermed over gjennomsnittet.

– Eg trur dette kan komme av at det har vorte meir fokus på Oljefondet og kva olja betyr for norsk økonomi, og dessutan eit ønske om å sikre framtidige generasjonar, seier avdelingsleiar Eva Fosby Livgard i Kantar til Klassekampen.

– Lykkast med kampanjane

Forskar Bård Lahn frå Cicero senter for klimaforsking synest den aukande oljeoppslutninga er svært overraskande, spesielt sett i lyset av den offentlege debatten dei siste åra, der utfasing av olja har vore eit sentralt tema.

Leiar Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom trur utviklinga kjem av vellykka reklame frå oljebransjen.

– Eg trur oljenæringa kan seie å ha lykkast med kampanjane sine der dei frontar norsk olje og gass som ei løysing på klimaproblemet. Forskarane, på si side, meiner jo ikkje det, seier Eiterjord og legg til:

– Vi har allereie funne meir olje og gass enn det vi kan bruke dersom vi skal klare å nå 1,5-graders-målet. Likevel kunne eg ikkje gå forbi eit einaste busstopp heime i Stavanger utan reklame for olje og gass.

Foto: Bente Kjøllesdal