– Mats Grimsæth har opna dører for dei som kjem etter han slik at det er blitt litt lettare å seie ifrå når ein ikkje har det bra, seier generalsekretæren i Rådet for psykisk helse. 
mm
Tabuprisen
  • Heiders- og ærespris frå Rådet for psykisk helse
  • Tildelast personar, organisasjonar og verksemder som gjennom ord og handling gjer ein innsats for å byggje ned fordommar om psykisk helse, bryt tabu, fremjer inkludering, omtanke og openheit kring psykisk helse.
  • Tidlegare vinnarar: HelsesistaAdrian Lorentsson, Linnea Myhre, Ingvar Ambjørnsen
LES FAKTALUKK FAKTA

– Eg er audmjuk og svært takksam for å få tildelt denne prisen, men denne prisen er ikkje berre min, skriv Mats Grimsæth på Instagram.

Han trekkjer så fram historier frå folk som har sett spor i 24-åringen, og som illustrerer kvifor det er viktig å bryte tabuet om sjølvmord og psykisk helse hjå unge, og spesielt hjå gutane.

Banar veg for andre

I si grunngjeving trekkjer Rådet for psykisk helse fram korleis Grimsæth med sin openheit har bana veg for at også andre unge kan vere opne om korleis dei har det, og då særleg gutane.

Grimsæth er naturfotograf, seglar, føredragshaldar og eventyrar. 10. oktober i fjor, på verdsdagen for psykisk helse, stod han fram og fortalte om sin eigen angst til over 16 000 Instagram-følgjarar.

Sidan då har han halde fram med å prate om å velje livet, snakke om det som er vanskeleg og søkje profesjonell hjelp.

Særleg til hjelp for gutar

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, understrekar kor viktig det er at ungdom som strevar kjenner seg att i andre, og at det påverkar kva val dei sjølve tek:

– Openheit gjer at fleire ber om hjelp, og at det er lettare å be om hjelp. Mats Grimsæth har opna dører for dei som kjem etter han slik at det er blitt litt lettare å seie frå når ein ikkje har det bra, seier Gundersen i pressemeldinga.

Særleg vert Grimsæth rosa for å skape eit rom for unge gutar til å dele utfordringane sine:

– Delen som rapporterer om psykiskse plagar i ungdomstida er høg, og gutar er overrepresenterte blant dei som tek sitt eige liv kvart år. Vi trur mange unge menn ikkje snakkar om korleis dei har det, og at dei difor oppsøkjer hjelp altfor seint, eller ikkje i det heile teke, seier Gundersen.

– Openheit bryt tabu, og Mats Grimsæt har ved å fortelle si historie bidrege til at fleire ber om hjelp. Openheit reddar liv, seier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Foto: Erik M. Sundt

– Det går bra

På Instagram avsluttar Grimsæth sjølv med ein framtidsvisjon:

– Eg håpar vi ein dag får eit samfunn kor vi lærer barn tidlegare at livet kjem med bagasje og at det ikkje vert lett, men det går fint. Eg håpar vi ein dag får eit samfunn kor vi sluttar å skape og setje menneske i bås, skriv 24-åringen.

Han slår fast at uansett kor ulike ein verkar, så er vi alle menneske med like mykje verdi og rettar.

– Tenk viss vi møtte den fortvila 15-åringen med sjølvmordstankar med: så bra! Så bra at du kjenner på det, fordi det er sånn det er å vere menneske og det går bra, avsluttar Grimsæth.

 

Se dette innlegget på Instagram

 

Hvis du skrur på @gmn nå, så vil du se at jeg får tildelt æres og hedersprisen Tabuprisen 2019 fra Rådet for psykisk helse. En pris som tildeles personer, organisasjoner og/eller virksomheter som gjennom ord og handling gjør en innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse. “Årets vinner er en ung og uredd eventyrer. Han følger sine drømmer og er modig og grensesprengende. Samtidig snakker han åpent om sin egen angst og mobbehistorikk og deler betydningen av å velge livet. Vedkommende bruker metoder som gjør han tilgjengelig for unge som sliter, og fremstår som et forbilde for målgrupper det ellers kan være vanskelig å nå frem til.”Jeg er ydmyk og svært takknemlig for å få tildelt denne prisen, men denne prisen er ikke bare min. Denne prisen er Pentai sin som er den modigste gutten jeg har møtt, som turte å vise meg hvor mye få ord kan bety. Denne prisen går til mammaen til Daniel som i en alder av bare 19 år ikke klarte mer og tok livet sitt. Du er en av flere hundre som har sendt meg historier, du skrev at Daniel ikke klarte å snakke med noen og ta imot hjelp. Og at jeg redder liv ved å snakke om det jeg gjør. Daniel, historien fra din mor om deg gjorde at jeg turte å snakke mer om tabuet selvmord. Selv om du ikke er her nå, så deler jeg denne prisen med deg. Denne prisen går til pappaen som kom ned til meg etter foredrag og sa takk. Takk for at jeg lærte han at det er greit og ikke svakt å gråte.Jeg håper vi en dag får et samfunn hvor vi lærer barn tidligere at livet kommer med bagasje og det blir ikke lett, men det går fint. Jeg håper vi en dag får et samfunn hvor vi slutter å skape og sette mennesker i bås. Om du liker gutter på en søndag, jenter på mandag, vil ha blått hår på tirsdag, vil ta livet ditt på onsdag eller tror på en religion. Så er du som alle andre like mye menneske. Tenk hvis vi slutta å sette hverandre i båser, men forstå at på slutten av dagen så er vi alle mennesker. Med like mye verdi og rettigheter. Tenk hvis vi møtte den fortvilte 15-åringen med selvmordstanker med, så bra! Så bra at du kjenner på det, fordi det er sånn det er å være menneske og det går bra.

Et innlegg delt av Mats Grimsæth (@matsgrimseth)

Oppdatert: tysdag 27. august 2019 13.57

Kommentarar

ANNONSE