Kunnskapsdepartementet ønsker å auke utstyrsstipendet for dei dyrare yrkesfaglege studieretningane i vidaregåande skule.
NPK-NTB
NPK-NTB

Sidan 2007 har alle elevar i vidaregåande opplæring hatt krav på utstyrsstipend frå Lånekassen. Utstyrsstipend blir gitt for å dekke ulikt skulemateriell, for eksempel kokkeklede, leige av PC eller idrettsutstyr.

Les også: Endra yrkesval – fann lukka med plast

Betre samsvar mellom utgifter og stipend

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) ønsker no å auke utstyrsstipendet.

Oslo 20151202. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Regjeringen orienterer om arbeidet med økte asylankomster i Justis- og beredskapsdepartementet i Nydalen i Oslo. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix
Jan Tore Sanner (H).
Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Sanner seier også at målet er at det skal vere betre samanheng mellom dei faktisk utgiftene elevane har til nødvendig utstyr, og stipendet dei får frå Lånekassen.

– Vi har bedt Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Lånekassen om å komme med konkrete forslag til nivå på utstyrsstipend for dei ulike utdanningsprogramma i vidaregåande skule, seier kunnskapsministeren.

Lånekassen vil i det kommande undervisningsåret 2018/2019 dele ut utstyrsstipend til 157.620 elevar. Gjennomsnittleg beløp per utstyrsstipendmottakar er anslått å liggje på 1.660 kroner.

Oppdatert: torsdag 30. august 2018 11.56

LES OGSÅ

ANNONSE