Verdas beste by skal lagast frå grunnen av

Arnt Olav Foseide
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Det offentlege investeringsfondet til Saudi-Arabia, det største fondet i verda, investerer nær 4200 milliardar norske kroner i prosjektet.

I den ambisiøse planen er det òg ei bru som går over Raudehavet som skal knytte Egypt til Saudi-Arabia og på det viset knytte Asia og Afrika saman. Området som er sett av til prosjektet strekk seg over 25,900 km²(Oslo har 454 km², alt inkludert), og vil difor òg nå grensa til Jordan.

Her skal byen liggje. Bilete: http://www.discoverneom.com/

Klaus Kleinfeld, tidlegare leiar av mellom anna Alcoa og Siemens AG, skal leie byskapingsprosjektet. Foto: Robert Scoble/Flicker/CC-lisens.

Namnet på byen er NEOM og skal ligge heilt nordvest i Saudi-Arabia. Han har allereie eigen Twitter-konto (arabisk) og nettside (på engelsk).

NEOM ligg på ei av dei viktigaste økonomiske gjennomfartsårene i verda, der omlag ein tidel av verdshandelen går, seier PIF i ei pressemelding.

NEOM vil berre nytte seg av vind- og solenergi. Alle tenester i byen vil vere heilautomatiserte og dei fleste av dei fysiske jobbane vil berre gjerast av robotar. Byen vil ha mild temperatur (relativt sett) grunna ein konstant bris frå havet.

Digital luft og passasjerdroner

– NEOM vil bli laga heilt frå botnen av, noko som gjev det ein unik sjanse til å vere annleis enn alle andre stadar som har vorte utvikla og laga over fleire hundre år og vil vil bruke denne sjansen til å lage eit heilt nytt livssett med fantastiske økonomiske prospekt, sa kronprins bin Salman.

Kronprins Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud(MBS) av Saudi Arabia. Foto: Shealah Craighead/PD

Han hevdar òg at teknologi er nøkkelsteinen for utviklinga av Neom, og at det blir automatiske bilar, passasjerdroner, nye måtar å dyrke mat på, «digital luft» (gratis internett med minst 100 mb/s til alle), gratis kvalitetsundervising over nett på alle nivå, «e-governance» (styring via internett) som gjer at alle lett kan påverke og nå tenestene i byen, byggingsreglar som gjer nullutsleppshus standard, og eit byoppsett som gjer det naturleg å gå og å sykle, alt berre drive av fornybar energi.

– Alt dette vil skape eit heilt nytt livssett som tek omsyn til ambisjonane og utsiktene til menneskeslekta saman med den beste teknologien framtida har å by på, avsluttar prinsen.

Tidlegare på dagen gjorde kronprinsen det òg klart at heile det ultrakonservative landet han skal styre skal gå i meir moderat religiøs retning i framtida, og vere open for alle religionar.

Saudi-Arabia får stadig kritikk for å bryta ei rekkje menneskerettar, mellom anna religionsfridom, men i vår svarte ambassadøren deira til Noreg at islam overstyrer menneskerettane.

Les historia om då Amnesty sendte puppebilde i loop til ambassaden til Saudi-Arabia.

https://www.youtube.com/watch?v=5BrMca45MEg&t=48s

Kjelder: PIF, discoverneom, Wikipedia