ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Vestlandsregionen

Tema: Vestlandsregionen

Sogn og Fjordane og Hordaland samlar seg om «Vestland»

Fylkesutvalet i Hordaland har tidlegare vedteke det same. – Vi må visa at vi står saman, skal gruppeleiar for Ap i fylkesutvalet i Sogn og...

– «Vestland» er endå verre enn «Vestlandet»

Fylkespolitikarane i Hordaland vedtok i fjor at namnet på det nye storfylket på Vestlandet skulle vere Vestlandet. Torsdag gjorde fylkesutvalet om vedtaket til Vestland....

Rogaland vil vente på stortingsvedtak før eventuell samanslåing

– Det er ei lang og interessant liste som no er lagt fram. Det var mange forslag til oppgåveoverføringar som ser bra ut, mellom...

Nytt vestlandsfylke kan bli større med nye oppgåver

– Omfanget av og karakteren på oppgåvene vil vere avgjerande for oss. Etter vedtaket frå Stortinget, vil det bli ein politisk diskusjon i Rogaland...

Forskar: – Vestlandet ubrukeleg som fylkesnamn

– Skal ikkje Preikestolen og Geiranger vere ein del av Vestlandet lenger? Det verkar heilt urimeleg, seier forskar Yngve Flo i Uni Research til...

Namnet blir Vestlandet

Fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland vedtok fredag at dei vil kalla det nye fylket for Vestlandet. Dei to fylka blir eitt 1....

Kan bli to stortingsbenkar trass i fylkessamanslåing

Det er nemleg nedfelt i Grunnlova at Noreg skal ha 19 valdistrikt. Skal Grunnlova endrast må det handsamast i to ulike storting, skriv NRK. Regjeringa...

Vil ikkje reversere den nye vestlandsregionen

Dette skriv Bergens Tidende. Førstekandidat for Arbeidarpartiet i Sogn og Fjordane, Ingrid Heggø, har tidlegare sagt at dei to fylka vil fortsette som eigne fylke,...

Uroleg for distriktsskulane

Små vidaregåande skular risikerer å bli taparane viss elevane i den nye vestlandsregionen får velje fritt innanfor storfylket, trur opplæringsdirektøren i Hordaland. – Eg har...

Forskar: Større regionar kan styrkje små parti

Å endre det fylkeskommunale kartet kan gi utslag i det partipolitiske terrenget, meiner valforskar Bernt Aardal.  Han trur samanslåinga av 19 fylkeskommunar til ti eller...
ANNONSE

MEIR OM Vestlandsregionen

MEST LESE