Dersom det nye vestlandsfylket får større oppgåver i framtida opnar fylkesordføraren i Rogaland for at også dei kan gå inn i det nye storfylket.
Nynorsk Pressekontor

– Omfanget av og karakteren på oppgåvene vil vere avgjerande for oss. Etter vedtaket frå Stortinget, vil det bli ein politisk diskusjon i Rogaland om oppgåveoverføringa er stor nok til at vi vil ta opp ei samanslåing igjen, seier fylkesordførar i Rogaland Solveig Ege Tengesdal (KrF) til Kommunal Rapport.

Ho seier ho har store forventningar til og eit sterkt ønske om å flytte fleire oppgåver frå statlege organ til regionalt folkevalt nivå.

LES OGSÅ

ANNONSE