ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Vald

Tema: Vald

«Kjære pappa» sett 137 millionar gonger

Kampanjevideoen organisasjonen Care har fått laga for å setje søkjelys på vald mot kvinner, er vist 137 millionar gonger verda over sidan han blei...

Er det greitt med vald i film?

Den teknologiske utviklinga har gjort det mogleg for filmskaparane å gjera filmane meir realistiske, også valden. Diskusjonen om valden i film er skadeleg for...

Er det greitt med vald i film?

Den teknologiske utviklinga har gjort det mogleg for filmskaparane å gjera filmane meir realistiske, også valden. Diskusjonen om valden i film er skadeleg for...

Éin av ti har vore utsett for vald heime

Tre av ti jenter og fire av ti gutar har vore utsette for vald eller overgrep ein eller fleire gongar, ifølgje forskarar ved Nasjonalt...

Borgarleg kamp mot TV-vald

Sidan 2001 har norske TV-kanalar måtta ta omsyn til det såkalla vasskilje-prinsippet. TV-program med scenar eller innslag som kan vere skadelege for mindreåriges fysiske,...

Pistolbruken er tredobla

Dei mest populære filmane med aldersgrense 13 år i 2011 og 2012 hadde mykje meir pistolvald enn filmane med 18-årsgrense i same periode, fortel...

Mange ringjer naudtelefonen for barn

Telefonen har eksistert i fire år og begynner å bli kjent. Terskelen for å ringe har vorte lågare. – Erfaringa er at dei fleste vaksne...
ANNONSE

MEIR OM Vald

MEST LESE