ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Val

Tema: val

Koronaendringar i vallova kan bestå

– Positive tilbakemeldingar frå kommunane gjer at departementet derfor foreslår å føre vidare enkelte av endringane, seier Gram i ei pressemelding. Stortinget vedtok i samband...

Vil la politikarane utsette demokratiske val: – Kontroversielt

Den norske valdagen er regulert i Grunnlova. I § 54 heiter det at: «Valtinga blir haldne fjerdekvart år. Dei skal vere avslutta seinast i...

Norske veljarar har talt: Klima er viktigast

I alt 49 prosent av dei spurde meiner no at klimaendringar er ei av dei tre største utfordringane Noreg står overfor. Det viser Klimabarometeret 2019,...

Valdeltakinga blant unge auka ved valet i år

Valdeltakinga ved kommunestyre- og fylkestingsvalet var 65 prosent ved valet i 2019. Det er opp frå 60 prosent ved lokalvalet i 2015, ifølgje tal...

Rekordmange førehandsstemmer før lokalvalet

Totalt førehandsstemte 585.000 før lokalvalet i 2015. Det ligg dermed an til at dette talet vil bli passert før fristen for førehandstemming går ut,...

Ungdomsopprør i Vest-Europa: Grøne og liberale i kraftig vekst

Grøne og liberale parti opplevde kraftig vekst under EU-valet sist veke. Alt før valet viste meiningsmålingar at klima og miljø var klart viktigaste sak for...

Låg valdeltaking blant unge vaksne

Den største gruppa blant dei såkalla heimesittarane er menn med låg utdanning under 40 år, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Nordmenn mellom 18 og 39...

Mellomvalet i USA: No vert det meir trøbbel for Trump

Før valdagen var det republikansk fleirtal i både Senatet og Representanthuset. No tek demokratane attende det eine. For å oppnå fleirtal i Representanthuset krevst 218...

Glosebok for val

Har du nokonsinne lest ei nyheitssak, overhøyrt ein diskusjon på bussen eller vore på valvake, og så innser du plutseleg - eg anar ikkje...

Dette treng du vete om det svenske valet

Valet i Sverige nærmar seg. Søndag 9. september går söta bror til urnene. Framtida.no gjev deg ei kort innføring i det du treng å vete. Den noverande regjeringa...
ANNONSE

MEIR OM Politikk

MEST LESE