ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Universet

Tema: Universet

Noreg får gi namn til eit solsystem

International Astronomical Union blir 100 år og har i samband med dette ein kampanje: Alle land i verda skal få gi namn til kvart...

50 år sidan det første skrittet vart tatt på månen

Fleire millionar menneske følgde Tv-sendingane. På nettstaden til TV-kanalen CBS blir dei historiske sendingane strøyma om igjen på dei same tidspunkta som i 1969. Apollo...

Kvifor vert det måneformørking og kvifor vert månen raud?

Jordkloten og månen går i eit tospann saman i bane kring sola. Samstundes sirklar månen òg i bane kring jorda, og går rundt oss ein gong...

Når kan du sjå måneformørkinga i kveld?

I kveld vert det snakk om ei kosmisk storoppleving. Ein raud, måneformørka måne vil liggje eit lite stykke over horisonten mot sør-aust. Under månen,...

Total måneformørking og stjerneskot på norsk himmel i sommar

Kvart 16. år er avstanden mellom Mars og jorda på det kortaste, og då blir Mars stor nok i teleskop til at detaljar er...

Planeten Saturn stod for falsk naudrakett-alarm

– Når planetane er låge, blir dei veldig sterke i fargen og kan likne ein naudrakett. Berre i kveld har vi hatt to innringjarar,...

Kollisjonen mellom Mjølkevegen og Andromedagalaksen blir større enn rekna med

Ved hjelp av to gigant-teleskop er det oppdaga ein mykje større del tunge stjerner i både fjerne og nære galaksar med høg produksjon av stjerner, enn det som...

Solsystemet kan ha ein ukjent planet

Ein tidlegare ukjent kjempeplanet kan ha blitt oppdaga i den fjerne utkanten av solsystemet. Den moglege oppdaginga som er kunngjort av amerikanske forskarar, har...

Sjå kva Hubble-teleskopet fann!

Iflscience.com viser fram biletet NASA sitt Hubble-teleskop fanga opp av to fjerne galaksar som – saman med nokre linjer – formar eit smilefjes på...

Eit Aasen-universitet?

Kommentaren var først publisert hos Forskning.no Det føregår for tida ein strukturdebatt i den norske universitets- og høgskulesektoren. Regjeringa Solberg meiner vi har for mange små...
ANNONSE

MEIR OM Høgskulen i Volda

MEST LESE