ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Universet

Tema: Universet

50 år sidan det første skrittet vart tatt på månen

Fleire millionar menneske følgde Tv-sendingane. På nettstaden til TV-kanalen CBS blir dei historiske sendingane strøyma om igjen på dei same tidspunkta som i 1969. Apollo...

Kvifor vert det måneformørking og kvifor vert månen raud?

Jordkloten og månen går i eit tospann saman i bane kring sola. Samstundes sirklar månen òg i bane kring jorda, og går rundt oss ein gong...

Når kan du sjå måneformørkinga i kveld?

I kveld vert det snakk om ei kosmisk storoppleving. Ein raud, måneformørka måne vil liggje eit lite stykke over horisonten mot sør-aust. Under månen,...

Total måneformørking og stjerneskot på norsk himmel i sommar

Kvart 16. år er avstanden mellom Mars og jorda på det kortaste, og då blir Mars stor nok i teleskop til at detaljar er...

Planeten Saturn stod for falsk naudrakett-alarm

– Når planetane er låge, blir dei veldig sterke i fargen og kan likne ein naudrakett. Berre i kveld har vi hatt to innringjarar,...

Kollisjonen mellom Mjølkevegen og Andromedagalaksen blir større enn rekna med

Ved hjelp av to gigant-teleskop er det oppdaga ein mykje større del tunge stjerner i både fjerne og nære galaksar med høg produksjon av stjerner, enn det som...

Solsystemet kan ha ein ukjent planet

Ein tidlegare ukjent kjempeplanet kan ha blitt oppdaga i den fjerne utkanten av solsystemet. Den moglege oppdaginga som er kunngjort av amerikanske forskarar, har...

Sjå kva Hubble-teleskopet fann!

Iflscience.com viser fram biletet NASA sitt Hubble-teleskop fanga opp av to fjerne galaksar som – saman med nokre linjer – formar eit smilefjes på...

Eit Aasen-universitet?

Kommentaren var først publisert hos Forskning.no Det føregår for tida ein strukturdebatt i den norske universitets- og høgskulesektoren. Regjeringa Solberg meiner vi har for mange små...

Fann vassdamp i på måne

Forskarar har lenge hatt teoriar om at den isdekte månen kan skjule eit enormt hav under overflata. Desse teoriane ser no ut til å...
ANNONSE

MEIR OM Forsking

MEST LESE