ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Unge

Tema: unge

Nytt chattetilbod for sårbare barn og unge

Tenesta opnar tysdag og skal vere tilgjengeleg gjennom heile påsken. Alarmtelefonen for barn kan òg brukast, både av barn og vaksne, heile døgnet gjennom. Han...

Faten (25) med talkshow på P3: – Me vil gje mikrofonen til dei som veks opp no

Sundag 26. januar var det premiere på det nye programmet på nett-TV, som kjem i fem episodar på 30 minutt. – Vi kjem mellom anna...

NAV-rapport: Nye AAP-reglar har ført til at fleire går på sosialstønad

AAP er ei overgangsordning, ein stønad folk med sjukdom eller skade får, medan det blir avklart om dei enten skal bli friskmelde eller komme...

1 av 4 unge vaksne vil fjerne informasjon om seg sjølv på internett

– Dette er alvorleg. Når vi veit at datakriminalitet er den forma for kriminalitet som flest nordmenn blir utsett for, er det urovekkjande at...

– Spesielt for unge er jula forbunde med mange forventningar

– Jula er eit forstørrelsesglas som forsterkar kjenslene på godt og vondt. Det kan forsterka kjensla av utanforskap og einsemd, seier Anna Celine Røstbakken. Ho...

Etterlyser fleire e-bøker til barn og unge

– E-bøker for barn og unge er mangelvare på norske bibliotek, meiner utval for digital tilgang i Norsk Bibliotekforening. Utvalet føreslår at innkjøpsordninga for...

Lite falske nyheiter hjå svenske tenåringar før valet

– Med alle rapportane om trollfabrikkar og valpåverknad er det litt overraskande at det i så høg grad er stabile og truverdige nyheiter som...

Halvparten av norske barn ønskjer å vere oftare ute i naturen

– Tala viser at barn er opptatt av langt fleire ting enn mobil og pc. Naturopplevingar er faktisk tiltrekkande for både store og små....

Dei unge tek over på Løvebakken

I 1953 var snittalderen på Stortinget 53,2 år. Sidan den tid har alderen gått jamt og trutt nedover. I inneverande periode er snittalderen 46,4...

Krev auka barnetrygd for å hindre fattigdom

Forumet er sett saman av tolv landsdekkjande organisasjonar som representerer alt frå leigebuarar og åleineforsørgjarar til rusavhengige og tidlegare straffedømde. Nyleg lanserte dei kampanjen...
ANNONSE

MEIR OM Fattigdom

MEST LESE