Unge hekta på skjerm skal lære å logge av

Tre av ti unge ønskjer å logge av oftare. Eit spelbasert undervisningsopplegg skal hjelpe dei å ta kontroll over eigen tidsbruk og styre eigen mediekvardag.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Sosiale medium og gaming er to av hovudmagnetane som trekkjer unge til skjermane. Medietilsynets undersøking «Barn og medier 2022» viser at mange synest det er vanskeleg å redusere tida på skjerm og mobil, endå dei faktisk ønskjer det.

Det spelbaserte undervisningsopplegget «Hekta?» er utvikla av Medietilsynet i samarbeid med Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Spelet – på skjerm – skal auke forståinga til ungdom for eigen tidsbruk på nett.

– Digitale medium er ein sentral del av kvardagen til barn og unge, både heime, på skulen og i fritida. Kunnskap om teknologien og korleis han stimulerer hjernen, tilfredsstiller sosiale behov og kommersiell påverknad er viktig for å ta kontroll over eigen tidsbruk og styre eigen mediekvardag, forklarer direktør Mari Velsand i Medietilsynet i ei pressemelding.

Elevar som sit med datamaskiner.

Med skjerm skal skjerm fordrivast. Eit nytt spelbasert undervisningsopplegg skal auke medvitet til ungdom rundt eigen tidsbruk på nett. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB / NPK

Jenter slit mest

Undersøkinga viser at så mange som ni av ti i alderen 9 til 18 år er på eitt eller fleire sosiale medium.

Av dei skulle tre av ti – og over halvparten av jentene på vidaregåande skule – ønskje at dei klarte å logge av oftare.

Sju av ti meiner at dei får for mykje reklame gjennom desse tenestene.

– Vi ønskjer at det nye undervisningsopplegget skal gjere ungdom betre i stand til å sjå samanhengane mellom marknadsmekanismar og eigen mediebruk, seier Velsand.

Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand. Foto: Medietilsynet/ Thomas Ekström

Mekanismane bak

Målet med spelet er å auke den kritiske medieforståinga til elevane.

Unge har sjølv bidrege til å utvikle spelet, der dei saman skal løyse ei rekkje problem for å komme seg ut av «låste» rom. Dei må leve seg inn i ein typisk kvardag for norsk ungdom.

Dei skal fordjupe seg i tema som påverkar og blir påverka: teknologien, hjernen, det sosiale og pengane.

– Spelet utfordrar og aktiviserer elevane på måtar dei både kjenne og set pris på. Det aukar engasjement og meistringskjensle rundt eit tema som fort elles kan bli veldig tørt og teoretisk, seier Rune Valle, lektor og programfaglærar i medium og kommunikasjon ved Hvam vidaregåande skule i Nes kommune, der opplegget er testa.


Mohammed viser fram forsida til ung.no på mobilen sin.ser på ung.no på telefonen sin.

Mohammed Al-Karbawi ser på ung.no på telefonen sin. Han svarar på spørsmål som handlar om det å vere ung frå andre. Foto: Birgitte Vågnes Bakken