ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Ungdomspolitikk

Tema: Ungdomspolitikk

Christine (22) er innstilt til å verte tidenes første kvinnelege FpU-formann

Christine Elise Hartvigsen frå Stavanger er innstilt som ny formann av valnemnda føre FpU-landsmøtet i Oslo 22. og 23. august. – Fleirtalet i nemnda meiner...

Fleire unge politikarar i kommunestyra

9153 politikarar blei valt inn i kommunestyra i Noreg etter valet i 2019. 130 av dei var under 20 år. Valforskar Bjarte Folkestad ved Høgskulen...

Ungdomspolitikar opplever hersketeknikkar: – Det er ein del av pakka

Usynleggjering, latterleggjering, påføring av skuld og skam - du kjenner kanskje til dei ulike typane hersketeknikkar? Hersketeknikkane er til stades i kvardagen til dei...

Gardsgut, barista og museumsvert – slik debuterte ungdomspolitikarane på arbeidsmarknaden

– Å jobba på kafé er å perfeksjonere cappuccino-teknikken, selje så mange liter brunost-is som mogleg, ha sorgsamtalar, feira trulovingar, vaske utruleg mykje og...

Ina Libak tek ikkje attval som AUF-leiar

– I dag har eg sagt frå til valnemnda om at eg ikkje ønskjer attval som leiar i AUF, skriv Ina Rangønes Libak på...

Alberte (20) vart vald til ny leiar i Raud Ungdom via nettavstemming

– 2020-talet er tiåret vi må endre retning – frå eit økonomisk system som set hemningslaus vekst over kloden og folka som bur på...

Skal mensen-produkt vera gratis?

I Noreg betalar me meirverdigavgift, eller moms, for dei fleste varer og tenester. Men det er ulike prosentnivå på momsen utifrå kva varetype det...

FpU med medlemsvekst: – Viser at også dei under 30 meiner det var riktig å gå ut av regjering

– På ti dagar har me fått nesten 60 nye medlemmer, fortel Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i FpU. Førre veke melde Svendsrud at han ikkje tek...

KrFU med medlemsauke sidan nyttår – gjev «Syria-barna» og Frp-exit æra

Ved utgangen av 2019 kunne Grøn Ungdom, Senterungdommen og Raud Ungdom jubla for medlemsrekordar, noko dei meiner skuldast mellom anna klimasaka og misnøye med...

Grøn Ungdom auka med 74 prosent i klimaåret 2019: – Ungdommar er redde for klimakrisa

2019 var året då ungdommar samla seg i hopetal og streika for klima. Dette engasjementet ser ut til å smitta over på medlemstala til Grøn...
ANNONSE

MEIR OM Ungdomspolitikk

MEST LESE