ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Trygg Trafikk

Tema: Trygg Trafikk

Bilkøyring med ytterjakke aukar risikoen for skade

– Bilbeltet er det enklaste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere talet skadde og drepne i trafikken. Når du brukar tjukke plagg under...

– Dobbel prikkbelastning har redusert talet på ulykker

Sidan 2012 har 53 prosent færre 18- og 19-åringar omkome eller blitt hardt skadde i trafikken i Noreg. Talet har gått ned frå 54...

Motorsykkelsesongen er i gang, ver obs på vanskeleg vår-føre

– I år som i fjor ligg det igjen grus og restar etter vinterfesten på vegane, og det gjer ofte at veggrepet er meir...

Trygg Trafikk uroa over slurv med sykkelhjelmar

– Viss du slår hovudet i asfalten, er hjelmen din einaste vernet mot svært alvorlege hovudskadar. Då er det temmeleg håplaust at så mange...

Trygg Trafikk åtvarar mot Pokémonar

– Det har vore ein sterk auke i talet på omkomne i trafikken. Vi har ikkje fått dei offisielle tala for juli enno, men...

Ny sveis skal få fleire til å bruka hjelm

Saka vart først publisert på Porten.no. Sogn: Grunnen til at mange vestlendingar vel å late hjelmen liggje att heime varierer, men i ei fersk undersøking som...

Éin av tre er uoppmerksame

‒ Rundt 30 prosent av alle trafikkulukker skjer fordi føraren er uoppmerksam. Å lese ein SMS medan du køyrer tek i snitt 23 sekund,...
ANNONSE

MEIR OM Gjensidige

MEST LESE