ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Trine Skei Grande

Tema: Trine Skei Grande

Nynorsken får eit endå mindre kakestykke i kulturbudsjettet

Fleire nynorskorganisasjonar hadde håpt på at tidenes første kulturminister frå Venstre skulle sikra eit løft for nynorsken. I statsbudsjettet ligg det an til ein samla...

8,4 millionar til Vinje-senteret i statsbudsjettet

Nynorsk kultursentrum, som allereie driv Ivar Aasen-tunet i Ørsta og Olav H. Hauge-senteret i Ulvik, har dei siste åra jobba for å etablera eit...

Neste sommar kan du bruka Netflix i utlandet

Bakgrunnen er at EU har avgjort at abonnentar av portable nettbaserte innhaldstenester også får tilgang til desse tenestene ved mellombels opphald utanfor bustadstaten. 6. juli...

– Største satsinga på lesing på nesten 20 år

Nasjonalbiblioteket skal fordela midlane, som skal gå til bibliotek og andre institusjonar som formidlar leseglede. Dette er den største satsinga på lesing i Noreg...

No kan du lesa alle norske bøker til og med år 2000 fritt på nettet

– Eg meiner at litteratur og kunnskap skal vera tilgjengeleg for alle. Brei og enkel tilgang til litteratur på norsk er viktig for danning,...

Grande: – Ny ordbok er eit nøkkelverk for det norske språket

– Vi skal ikkje berre ha eit språk for å bestille øl, vi skal ha eit språk der det går an å formidle kunnskap,...

Trugar med rett Venstre

Miljøprofilen i statsbudsjettet var langt frå god nok for Venstre og KrF. Ti av fylkesleiarane i Venstre trur det går mot regjeringskrise, eller vil...

«Eg blir forbanna. Er vi ikkje betre?»

Eg blir lei meg. Eg blir forbanna. Er dette verkelig det vi har? Er vi ikkje betre enn dette? Ein må kunne forvente litt meir...

Krev hastemøte på Stortinget

– Vi ber statsministeren om nødvendig ta initiativet til eit ekstraordinært stortingsmøte for å få gjort formelle vedtak om auka innsats og omprioriteringar/overskridingar på...

Kjempar for Vest-Sahara

– Folket i Vest-Sahara har rett til sjølvstyre, og den retten har vi alle plikt til å hjelpe til med å fremje. Tida er...
ANNONSE

MEIR OM AP

MEST LESE