ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Terroråtaket 22/7-2011

Tema: Terroråtaket 22/7-2011

Pressa var varsame

Det er i ein ny studie frå Nasjonalt Kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS) at det kjem fram at dei aller fleste overlevande...

Pressa var varsame

Det er i ein ny studie frå Nasjonalt Kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS) at det kjem fram at dei aller fleste overlevande...

Pressa var varsame

Det er i ein ny studie frå Nasjonalt Kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS) at det kjem fram at dei aller fleste overlevande...

– Framleis den finaste staden

– Det var berre fint å vere tilbake, sjølv så kort tid etter. Det kjennast både godt og bra. Eg synest framleis Utøya er...

Media kan gje unge traumer

Forskingsprosjektet ung@hordaland vart gjennomført i 2012 for å kartleggja ungdommar i den vidaregåande skulen si psykiske helse og funksjon i dagleglivet. Over 10.000 ungdommar...

Strevar mest etter Utøya

Det kjem fram i ein ny studie frå Nasjonalt kompetansesenter for vald og traumatisk stress (NKVTS), fortel Dagens Medisin. Førsteamanuensis og dr.med. Grete Dyb ved...

Ny rapport om Utøya-etterlatne

Med i undersøkinga er 67 foreldre, 36 søsken, 2 partnarar og 77 venner som mista nokon i massakren 22. juli 2011. Dette er den...

Kritiserer haldningsarbeidet etter 22/7

Ap-politikaren og styreleiaren i organisasjonen Hvite Busser meiner regjeringa har gjort påfallande lite når det kjem til «haldningsberedskap», skriv Dagsavisen. – Det burde vera i...

Ingen pengar til 22. juli-tiltak

Regjeringa har ikkje sett av nokon midlar i revidert nasjonalbudsjett til å innføra tiltak som Helsedirektoratet har rådd til etter terrorangrepa 22. juli. Det var...

Kan ha oversett 22/7-pårørande

Senteret har fått det nasjonale ansvaret for å forske på opplevingar og reaksjonar hos dei etterlatne, og behandlinga dei får frå helsevesenet. Både foreldre, søsken...
ANNONSE

MEIR OM Livet

MEST LESE