ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Straff

Tema: Straff

Justisministeren vil innføra samtykkelov

Den nye føresegna om valdtekt rammar seksuell omgang med «nokon som ikkje vil det, og som gir uttrykk for dette i ord eller handling»,...

Straffelovrådet foreslår å senke den seksuelle lågalderen til 15 år

Rådet har vurdert at barn byrjar den seksuelle sjølvråderetten sin frå dei er 15 år, og ikkje 16 år som i dag. Rådsleiar Linda Gröning...

Maia og Mathias får løn under utdanning

– Eg var ikkje førebudd på at det skulle vere så mykje rollespel. Det er litt utanfor mi komfortsone, smilar Maia (23). Framtida.no møter ho...

Venstre-toppar vurderer legalisering av narkotikabruk

– Fleire rusmiddel, som cannabis og LSD, er mindre skadelege enn alkohol. Vi meiner at ein del av dei rusmidla som i dag er...

Det blir ikkje strengare straffer for hemnporno

– Det er oppsiktsvekkande at Stortinget seier nei til eit lovforslag mot ein type kriminalitet som råkar utruleg mange jenter, seier handballspelar Nora Mørk...

Fleire dømt til ungdomsstraff

Talet på saker i konfliktråda gjekk ned med 3 prosent i 2016, men fleire ungdommar fekk straffereaksjonar. Totalt tok konfliktråda i Noreg imot 7.439 saker i fjor, mot...

No blir stalking straffbart

Alvorleg personforfølging – såkalla stalking – kan straffast med fengsel i fire år når lovforslaget som regjeringa har fremma, blir vedteke. Justiskomiteen kom tysdag med...

Avkriminaliserer blasfemi

Lovforslaget vart vedtatt etter at 43 av dei 63 medlemmene i Alltinget stemte for. Eitt medlem stemte imot, 16 var ikkje til stades og...

Bot, ikkje betring

I mai i år slapp ein 59 år gamal mann ut frå Ila fengsel. Då hadde han sete inne i 21 år etter å...

Han kjøpte seg fri

Bernie Ecclestone er sjefen for Formel 1, og er – kort sagt – steinrik. Nyleg vart han tiltalt for korrupsjon i Tyskland, og det...
ANNONSE

MEIR OM Korrupsjon

MEST LESE