Framsida Tema Statsbudsjettet

Tema: Statsbudsjettet

Forskar om klimatiltaka i statsbudsjettet: – Effekten på kort sikt er svært liten

Statbudsjettet for 2020 er lagt fram, og rett over 7 milliardar kroner er sette av til klimatiltak. Det var løyvd ekstra pengar til både...

LNU: – Lite som tyder på at dei prioriterer den unge frivilligheita

– Med unntak av at regjeringa held seg til planen om å auke momskompensasjonen for frivillige organisasjonar gradvis, er det lite som tyder på...

Målungdommen etterlyser øyremerkte midlar til digitale læremiddel på nynorsk

– Me må legge til rette for at elevane får nye og moderne læremiddel også i fag med lågt elevtal. Vi må òg sikre...

Klimakronene i årets Statsbudsjett

Demonstrasjonar verda over, klimabrøl og aukte klimamål i FN-tale og Granavolden-plattformen, har sett høge forventningar til auka pengebruk på klimatiltak, i neste års statsbudsjett.  Statsbudsjettet...

Regjeringa kuttar i arbeidet mot atomvåpen

– At regjeringa aukar løyvinga til Human Rights Service, men reduserer støtta til arbeid med fred og nedrusting, er rystande. Det seier Anja Lillegraven, dagleg...

Saknar satsing på seksualitetsundervising i statsbudsjettet

– Mangelen på satsing på seksualitetsundervising er skuffande, når det var så tydeleg i Granavolderklæringa. Det seier Tor-Hugne Olsen, dagleg leiar i organisasjonen Sex og...

Elevorganisasjonen etterlyser høgare utstyrsstipend: – Det hastar

– For mange elevar har det vore for stor skilnad mellom utgiftene dei faktisk har og stipendet frå Lånekassen. No aukar vi stipendet med totalt 25 millionar kroner, slik...

1,2 millionar til Framtida.no og Framtidajunior.no

– Me er veldig fornøgde og glade for at Kulturdepartementet på denne måten anerkjenner arbeidet me gjer for å sikra barne og unge eit...

Skal bruke ti millionar på å finne ut korleis studentar har det

— Vi er veldig, veldig fornøgde for at regjeringa endeleg skal gjennomføre dette, sa Marte Øien til nettavisa Khrono måndag. Sidan 1. juli har Øien...

Statsbudsjettet: – Framgang for nynorsk

– Regjeringa og dei fire samarbeidspartia har vist vilje til å prioritere den språklege infrastrukturen, seier Per Magnus F. Sandsmark, direktør i Nynorsk kultursentrum,...
ANNONSE

MEIR OM Statsbudsjettet

MEST LESE