ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Språk og makt

Tema: Språk og makt

 NRK når nynorskkravet for andre gong, men framleis for lite på nett

I 2019 infridde NRK nynorskkravet for første gong. I 2020 gjekk det ikkje like bra. Då var nynorskprosenten nede i 24,2 prosent. – Vi måtte...

Verdas enklaste alfabet

Tenk deg at nynorsken hadde sin eigen festdag. Ein nasjonal heilagdag, der folk fekk fri frå jobben for å kjenne på gleda over eit...

Dei mektige husnormene

– Eg synest at dei som tviheld på ei veldig streng språknorm i ein digital tidsalder, misser noko. Dette trur eg difor ikkje mange...

Er nynorsk viktig for demokratiet her i Noreg?

Ivar Aasen er kjend som mannen som skapte eit heilt nytt skriftspråk, nemleg nynorsk. På 1800-talet var den norske offentlegheita prega av ein aktiv...

Splitt og hersk i valkampen

Det er ikkje tilfeldig at det var ei einsleg svale i eit mannsdominert miljø som populariserte omgrepet hersketeknikk. Berit Ås, sosialpsykolog, feminist og politikar,...

Det sensible språket – om makt og poesi

Når det gjeld hyllemeter og spalteplass er nok poesien den minste av dei litterære sjangrane. Medan romanen nærast har ei hegemonisk regentstilling på det...

NRK-konsept årets nyord

Det er berre nokre veker sidan kring to millionar nordmenn var innom og såg sjakk-VM på NRK. I fjor keik 1,3 millionar innom «Telemarkskanalen minutt...

«Neger» er ut

– Det er ulike oppfattingar av kva ord som er støytande. Det har me sett i dei såkalla negerdebattane, seier språkforskar Endre Brunstad frå...

Grillar politikarar om nynorsk

Folk kjenner gjerne Vebjørn Sture som leiar for Målungdomen og som medforfattar av boka "Kva skal vi med sidemål". På torsdag skal han vere...

– Nakne i møte med staten

UiO-studenten forska på språkbruken i NAV i fjor vår, med mål å finne ut korleis språket kan bli brukt på ein meir demokratisk måte....
ANNONSE

MEIR OM NAV

MEST LESE