ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skuledebatt

Tema: Skuledebatt

Dei gjorde mest ut av seg i skuledebatten

Saka var først publisert i Porten.no. – Her er parti som vil konsekvensutgreia oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, men ikkje faktisk bora. Det er...

«Er mobbeproblemet oppblåst?»

Innlegget var først publisert i Nordhordland avis. Eg har sett ein del innlegg i avisa om mobbing i det siste. I ganske lang tid faktisk,...

Ja til alderspoeng!

«Det er urettferdig at noen skal bli forbigått av mindre kvalifiserte personer bare fordi at de er eldre og har venta med å begynne...

– Ein god debatt er ein styrt debatt

– Uansett vert den som høyrer debatten betre skikka til å forme si eiga meining, seier retorikar og lektor ved Markedshøyskolen, Kjell Terje Ringdal. Ei...

– Undergrev demokratiet

Den vanlegaste årsaka til at vidaregåande skular vel vekk skuledebattar er at rektor meiner dei er useriøse, viser ei spørjeundersøking Framtida.no har gjort. LES OGSÅ:...

– Viktig for engasjementet

  – Me har ikkje kapasitet til å arrangera valtorg på alle skulene i Hordaland. Difor treng me skuledebattar. Det vil berre vera dei største...

Må lærarar sertifiserast?

 – Vi fryktar at enkelte politikarar som stør forslaget om å innføre ei sertifiseringsordning, helst ser at ordninga blir innført utan å knyte det...

Har gode matte-haldningar

Sidan 1984 har Norsk matematikkråd målt ferske studentar sine forkunnskapar i matematikk. Testen seier noko om basiskunnskapar og -dugleikar som ein skal lære seg...

No skal innsats telje i gym

– Eg har lytta til dei faglege råda, som mellom anna peikar på at kroppsøving er i ei særstilling sidan det er eit viktig...

Framtidas skule- valkamp

Skulevalkampen i år vart annleis enn det som har vore vanleg. Alle ungdomspartia var samde om at ein ikkje skulle arrangera dei tradisjonelle skuledebattane,...
ANNONSE

MEIR OM Skuledebatt

MEST LESE