Framsida Tema Skuledebatt

Tema: Skuledebatt

Protesterer mot avlyste skuledebattar: – Det går på demokratiet laust

– For mange elevar så er jo nettopp skuledebattane det første møtet med politikken. Det er gjerne førstegongsveljarar som ikkje har stemt før som...

16 tips til ein god skuledebatt

Dei fleste vidaregåande skulane i Noreg arrangerer skuledebatt før valet og skulevalet. Her får du nokre tips til å laga ein god struktur for...

Dei gjorde mest ut av seg i skuledebatten

Saka var først publisert i Porten.no. – Her er parti som vil konsekvensutgreia oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, men ikkje faktisk bora. Det er...

«Er mobbeproblemet oppblåst?»

Innlegget var først publisert i Nordhordland avis. Eg har sett ein del innlegg i avisa om mobbing i det siste. I ganske lang tid faktisk,...

Ja til alderspoeng!

«Det er urettferdig at noen skal bli forbigått av mindre kvalifiserte personer bare fordi at de er eldre og har venta med å begynne...

– Ein god debatt er ein styrt debatt

– Uansett vert den som høyrer debatten betre skikka til å forme si eiga meining, seier retorikar og lektor ved Markedshøyskolen, Kjell Terje Ringdal. Ei...

– Undergrev demokratiet

Den vanlegaste årsaka til at vidaregåande skular vel vekk skuledebattar er at rektor meiner dei er useriøse, viser ei spørjeundersøking Framtida.no har gjort. LES OGSÅ:...

– Viktig for engasjementet

  – Me har ikkje kapasitet til å arrangera valtorg på alle skulene i Hordaland. Difor treng me skuledebattar. Det vil berre vera dei største...

Må lærarar sertifiserast?

 – Vi fryktar at enkelte politikarar som stør forslaget om å innføre ei sertifiseringsordning, helst ser at ordninga blir innført utan å knyte det...

Har gode matte-haldningar

Sidan 1984 har Norsk matematikkråd målt ferske studentar sine forkunnskapar i matematikk. Testen seier noko om basiskunnskapar og -dugleikar som ein skal lære seg...

No skal innsats telje i gym

– Eg har lytta til dei faglege råda, som mellom anna peikar på at kroppsøving er i ei særstilling sidan det er eit viktig...

Framtidas skule- valkamp

Skulevalkampen i år vart annleis enn det som har vore vanleg. Alle ungdomspartia var samde om at ein ikkje skulle arrangera dei tradisjonelle skuledebattane,...
ANNONSE

MEIR OM Skuledebatt

MEST LESE