Forslag om karakteren tre i matematikk og norsk og minimum 35 skulepoeng.

NPK-NTB
NPK-NTB

Regjeringa vil styrke sjukepleiarutdanninga gjennom strengare opptakskrav. Målet er å styrke kvaliteten på utdanninga og tenestene sjukepleiarane utfører.

– Ved å få sterkare kandidatar til sjukepleiarutdanninga, meiner regjeringa at utdanninga blir betre. Sjukepleiarane vil dermed kunne levere tenester av endå betre kvalitet, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Ein av grunnane til det skjerpa opptakskravet i matematikk er feilmedisinering.

– Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke kompetansen til studentane når det gjeld medikamenthandtering. Rett administrering av medisinar er avgjerande for pasientsikkerheita, seier helseminister Bent Høie (H).

LES OGSÅ: Fleire vil verta sjukepleiarar

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.15
ANNONSE