ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Regjeringa

Tema: regjeringa

«Det er på høg tid med ei samtykkelov som definerer valdtekt som sex utan samtykke»

Måndag 19. desember overleverte Straffelovrådet si utgreiing og gjennomgang av seksuallovbrot innanfor straffeloven, der dei føreslår fleire omfattande endringar. Leiar av rådet Linda Gröning,...

Regjeringa skal teste nye eksamensformer

– Dagens eksamensform er gamaldags, urettferdig og lar ikkje elevane vise kva dei faktisk kan. Det skriv Freddy André Øvstegård (SV) på e-post til Framtida.no....

Klimaministeren: Klimakutta kan skje i samarbeid med EU

På pressekonferansen torsdag der det nye målet vart presentert, stadfesta han at det ligg ei slik opning i det norske målet som blir meldt...

Regjeringa med nytt klimamål: Vil kutte 55 prosent av utsleppa innan 2030

– Klimaendringane tek ingen pause. Det har vi vorte minna om dei siste månadene, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på ein pressekonferanse i...

SV seier nei til regjeringsforslaget om studieavgift for utanlandske studentar

– Dette er ille, seier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til Adresseavisen. I forslaget til statsbudsjett går regjeringa inn for studieavgift for studentar frå land utanfor...

Regjeringa får bistandskritikk: – Verda brenn og Noreg håvar inn

– Regjeringa seier i statsbudsjettet at dei fokuserer på å minske forskjellane mellom land. At ein ikkje vil gje 1 prosent av Noregs BNI til...

Kort forklart: Statsbudsjettet

Det å lage statsbudsjett er den viktigaste politiske hendinga i løpet av eit år. Budsjettet er det som styrer kor mykje pengar staten Noreg...

Kunnskapsministeren kallar inn partane i lærarstreiken

Det stadfestar Utdanningsforbundet overfor Aftenposten. Rundt 8.300 lærarar er tekne ut i streik over heile landet. Streiken har gått føre seg sidan byrjinga av juni, men...

Forslag om forbod mot konverteringsterapi: – Eit steg mot eit friare og meir inkluderande Noreg

– Dette er ein dag eg har gledd meg lenge til. I dag tek vi eit stort, nytt og viktig steg mot eit friare...

Regjeringa vil gi brillestøtte til alle under 18 år

– Dette er ei ordning der alle barn frå 0–18, som har eit dokumentert behov for briller, får støtte, seier arbeids- og inkluderingsminister Marte...
ANNONSE

MEIR OM Politikk

MEST LESE