ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Redd Barna

Tema: Redd Barna

Barn og unge meiner politikarane gjer for lite for å takla klimakrisa: – Krystallklar og knusande dom

– Det er på ingen måte optimistiske tal som blir lagt fram i rapporten, men det er god grunn til at barna svarar som...

Avskaff § 8-8 om mellombels opphald!

Meiningsinnlegget blei fyrst halde som ein appell ved ei markering tidlegare i år. Teksten er omsett og gjeve att med løyve. Me skal ikkje slutta...

Ein av fire unge trur verda kjem til å løyse klimakrisa

Berre 14 prosent meiner politikarane gjer nok, ifølgje ei undersøking. Pessimismen aukar dessutan med alderen. Fire av fem ungdommar i alderen 16 til 19 år...

Norske barn har samla inn over éin million kroner til Ukraina: – Heilt fantastisk

Saka var først publisert i Framtida Junior. – Det er gøy, og så kjennest det veldig rett. Det seier Storm Sigmo Skipstad (11) til Framtida...

Homse, bitch og hore: Språket blir styggare i norske skular

Språkbruken i norske skular har vorte tøffare, noko som blir stadfesta i rapporten «Gi oss Spilleregler!» frå Redd Barna, skriv NRK Vestfold og Telemark. Redd Barna...

Redd Barna: Russiske barn og ungdom i Noreg blir hetsa

Til Dagsavisen seier Monica Sydgård, leiar for Redd Barnas noregsprogram, at alle vaksne – anten dei er foreldre, lærarar eller besteforeldre – har eit...

Dette er statsministeren barna hadde stemt fram

–  Å vinne valet hos både barna og ungdommen er kanskje den største tillitserklæringa av dei alle. Det er dei som skal leve lengst...

Barn blir mobba av vaksne for klimakamp: – Det er veldig spesielt

Saka var først publisert i Framtida Junior, barneavisa til Framtida. – I Noreg har vi ytringsfridom, og vi har lov til å meine det vi...

Menskoppar skal sikre jenter i Uganda utdanning

– Menstruasjonshelse handlar ikkje berre om fysisk velvære. Om ei jente ikkje kan handtere mensen med verdigheit, så kan det påverke hennar psykiske helse....

NFF tar grep for å forhindre overgrep: – Barna skal vere trygge

– Idretten er ein viktig arena der barn og unge møter vaksne tillitspersonar som dei kan søke hjelp frå, men også ein arena der...
ANNONSE

MEIR OM Seksuelle overgrep

MEST LESE