ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Press

Tema: Press

Medietilsynet opprettar ungdomsnettverk

I september 2021 lanserte regjeringa Solberg den nasjonale strategien for trygg digital oppvekst «Rett på nett», der reell medverknad frå barn og unge, informasjon...

Avskaff § 8-8 om mellombels opphald!

Meiningsinnlegget blei fyrst halde som ein appell ved ei markering tidlegare i år. Teksten er omsett og gjeve att med løyve. Me skal ikkje slutta...

Norske 16- og 17-åringar får ikkje stemmerett ved lokalval

– Eg håpar at politikarane skjønar at det er lov å endra meining og gå inn for 16-årig stemmerett. Det er viktig for demokratiet...

Stillingsutlysing som søkjer etter «babes» kan vere ulovleg

– Viss uttrykket «babes» i annonsar indikerer at berre jenter kan søkje på stillinga, så kan dette vere brot på likestillings- og diskrimineringslova, seier...

«Kjernen i problemet ligg i at dei vaksne har gløymt kva barneidrett handlar om»

Denne teksta er eit av bidraga som fekk heider i Framtida.no og Foreningen! les sin skrivekonkurranse om fritid. Å fylle fritida med noko meiningsfylt er...

LNU-leiaren ville ete taco med Ronny og brenn for stemmerett for 16-åringar

– Det vert ofte sagt at barn og unge er framtida, men barn og unge er også notida. Dei som er unge i dag,...

Press-leiaren ville invitert Toni Morrison på vegetar-ramen

– Eg ser veldig opp til Marsha P. Johnson for alt det ho gjorde for meg og andre som meg, skriv Isaac Elstad Røssnes (21)...

Årets Gullbarbie-vinnar: – Heilt utruleg at det går an å halde på slik i 2022

– Vi synest det er heilt utruleg at det går an å halde på slik som Brandy Melville gjer i 2022. At den forma...

«Når diskriminering vert ein marknadsføringsstrategi»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine eigne haldningar.  Brandy Melville har dei siste åra vakse seg til å verte eit av...

Om OnlyFans: «Ei total ansvarsfråskriving»

Dette er eit meiningsinnlegg og gjev uttrykk for skribenten sine eigne haldningar.  21. februar svarar OnlyFans-påverkarar på åtvaringa dei har fått om at dei bryt...
ANNONSE

MEIR OM Gullbarbie

MEST LESE