ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Politikk

Tema: Politikk

Vil utgreia samvitsfridom

Regjeringa og KrF er einige om at fastlegar ikkje lenger skal vise kvinner til abort – og dermed ikkje treng å reservere seg. Til...

– Spel for partigalleriet

Tysdag 6. mai la Listhaug fram sitt første tilbod til bøndene. Senterpartiet meiner tilbodet vil ta knekken på bøndene. Rektor ved Høgskulen for landbruk og...

– Historisk dag for nynorsken

– Dette er ei historisk anerkjenning av nynorsken, nynorskbrukarane og den språklege likestillinga, seier Karl Peder Mork, påtroppande leiar i Norsk Målungdom. – Med dette...

– Vil ta knekken på landbruket

Tilbodet frå regjeringa i landbruksoppgjeret viser at landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) både manglar evne og vilje til å satse på norsk matproduksjon, meiner Geir...

– Kongen øydela

Kong Harald «dikterte korleis grunnlovsparagrafen skulle sjå ut» da vedkjenningsplikta vart ståande uendra i forkant av stat/kyrkje-forliket, hevdar kommentator Kjetil Alstadheim i ei ny...

Grunnlova kjem på nynorsk

Stortinget går truleg inn for å gi Grunnlova ny språkdrakt på bokmål, og at det samtidig kjem ein nynorskversjon. Fleire parti har flytta på...

KrF opnar for hestehandel

Til gjengjeld vil dei ha inn ein paragraf som slår fast dei menneskerettslege forpliktingane Noreg har. Ingenting er avgjort før avstemminga på Stortinget tysdag, skriv...

Seier ja til dyrepoliti

Forslaget til Hedmark Frp om la ei folkerøysting få avgjera om nynorsk framleis skal vera offisielt språk i Noreg fall på landsmøtet til partiet...

Frp seier nei til Oslo-OL

Spenninga var stor då Frps landsmøte sundag handsama resolusjonane om OL frå Sogn og Fjordane Frp og Troms Frp om å seia nei til...

Ber dei borgarlege revurdere

– Det trengst 113 røyster i Stortinget for å vedta at vi etter 200 år med danskspråkleg Grunnlov, endeleg skal få henne på våre...
ANNONSE

MEIR OM Grunnlova

MEST LESE