ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Politikk

Tema: Politikk

Vil skilje kvinner og menn

– Planen for kriminalomsorga i framtida, som kom i januar, seier klart at kvinner som hovudregel skal gjennomføre straff i eigne fengsel eller i...

Få rutinar for vern mot overgrep

At berre fire av 26 kommunar i fylket har utvikla system for vern mot vald og overgrep mot barn og unge, var det mest...

Få rutinar for vern mot overgrep

At berre fire av 26 kommunar i fylket har utvikla system for vern mot vald og overgrep mot barn og unge, var det mest...

– Ta kvinnelege kriminelle på alvor

– Det er eit nederlag for norsk kriminalpolitikk at Bergenstilbodet Aurora må leggast ned grunna dårleg økonomi, seier dosent i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold,...

– Eit ekstremt forslag

Programkomiteen i Sosialistisk Venstreparti føreslår at partiet skal opne for døgnopne ølkraner landet rundt. SV skal behandle forslaget på landsmøtet til helga. Forslaget går ut...

– Vil ha mindre mas etter pengar

Kvifor har de i Grøn Ungdom to talspersonar i staden for ein leiar slik som andre ungdomsparti? – Talspersonstrukturen kan ein finne i dei fleste...

Usemje i Høgre om plikt og fridom

Spørsmål om vasskrafta skal vere i offentleg eige, karakterar i barneskulen, valfritt sidemål, væpning av politiet, kontantstøtta og kjønnsnøytral verneplikt er blant dei sakene...

Vil setja fart på bustadbygginga

  – Oppgåve vår er å leggja til rette for at bygging kan skje på ein best mogleg måte. I tillegg skal me hjelpa dei...

Helsesøstrer opp i regjeringa

55 ungdommar frå heile Noreg deltok tysdag på Ungdommens storting. Blant sakene som kom opp var skulehelsetenesta. Sandra Anita Tønne frå Ungdommens fylkesting i...

Går for lokalt kulturløft

– I kulturløftet står det at alle skal få tilbod om kulturskule. Det er lange ventelister. Vi meiner alle bør ha eit slikt tilbod,...
ANNONSE

MEIR OM bibliotek

MEST LESE