ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Politikk

Tema: Politikk

Vil ta ubrukte tomter

I bustadmeldinga til regjeringa, som blir lagt fram i mars, vil det bli foreslått hardare lut mot utbyggjarar som ikkje realiserer bustadpotensialet i tomtene...

Krev styrkt etikkråd

Sist veke demonstrerte Changemaker for eit meir etisk oljefond. No krev sentralstyret til AUF at oppfølginga av investeringane til oljefondet blir betre. – AUF vil alltid...

Veit ikkje kven dei røystar på

– Det er sak og parti som er mest viktig. Kven som står på listene, bryr me oss mindre om, seier valforskar Toril Aalberg...

Fleirtal for kristen Grunnlov

Målinga er gjort av Norstat for Vårt Land. Leiaren av Stortingets kyrkje-, utdannings- og forskingskomité, Marianne Aasen (Ap), er ikkje overraska. – Eg trur dagens...

Vil ha bru over alle fjordar

Om 20 år kan ein køyra ferjefritt frå Kristiansand til Trondheim. Iallfall om Statens vegvesen får det som dei vil. Måndag la vegvesenet fram fire...

Oljen bergar oss ikkje

Statsfinansar er delte opp i to område: pengepolitikk og finanspolitikk. Båe delar er i utgangspunktet enkelt og vert styrde etter to setningar. Setninga for...

– Oljefondet knuser hjarta våre

På valentinsdagen overleverte Changemaker over 7000 underskrifter til Finansdepartementet med krav om eit meir etisk oljefond. Ungdommane i Changemaker stilte med hjarteplakatar og spurde...

Byrja å rusa seg då ho var 12

– I byrjinga rusa eg meg på piller og alkohol. Då eg gjekk i 10.klasse hugsar eg at eg sat på skulen og sleva på...

Pensjonsalderen kan bli fjerna

Ifølgje arbeidsmiljøloven me har i dag kan arbeidsgivaren seie opp folk som har fylt 70 utan anna grunngjeving enn alderen. – I dag fungerer aldersgrensene...

Vil halde fram forsøk med røysterett

Ved kommunevalet i 2009 fekk 16-og 17-åringar røyste for første gong, i ei prøveordning i 20 kommunar. No vil Ap halde fram med prøveordninga....
ANNONSE

MEIR OM Arbeidarpartiet

MEST LESE