ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Politikk

Tema: Politikk

Grøn Ungdom splitta om vindkraft

Fredag kunne NTB melda at det er stiv kuling i vindmølledebatten ved inngangen til landsmøtet til Miljøpartiet Dei Grøne i helga. Talsperson for Grøn Ungdom...

Erna Solberg vil ikkje erklære klimakrise

– Vi er ikkje einige i alle dei krava som er her, men me er einige i måla, som er å få ned utsleppa både...

Theresa May går av som statsminister i Storbritannia

– Det er no klart for meg at det er til landets beste at ein ny statsminister leiar innsatsen vidare. Det seier Theresa May i...

Krev språklov med respekt for språkmangfaldet

– Grunnlaget for språklova bør vera dei språklege rettane til innbyggjarane, ikkje språka i seg sjølve. Diskriminering og sjikane på språkleg grunnlag må gjerast...

Røe Isaksen vil ha ny gjennomgang av ytringsfridommen

Det skriv han i ein kronikk i Klassekampen. Isaksen peikar på problematiske trekk ved at store, private selskap som Facebook og Google kontrollerer og regulerer...

Songen me ikkje får høyra – Eurovision 2019 i Israel

Denne veka er eg på konferanse i Stockholm. Sverige, altså. Sist gong eg var her, så var eg på besøk for å sjå ein...

Kravet frå MDG-sjefen: Også kommunane må kutte klimautslepp

– Noreg har ikkje ein truverdig plan for klimapolitikken viss vi ikkje òg stiller krav til kommunane. Alle utsleppa er til sjuande og sist...

Nasjonalt forbod mot heliumballongar lèt vente på seg

I byrjinga av mai 2018 bad eit samrøystes Storting regjeringa om å snarast mogleg greie ut eit nasjonalt forbod mot heliumballongar. Sjølv om kommunar...

«Jævla sosialist? Himla god politikk!»

Oi, oi, eg er visst ein jævel ifølgje Siv Jensen. Dette kan då ikkje vere grunna oppførsel? Hendingar som Keshvari sine ulovlege reiser, Listhaug...

MDG-arar vil ha meir vern mot vindkraft

Kjernen i saka er i kva grad klimaeffekten frå landbasert vindkraft, i form av fornybar energi, er verd betydelege kostnader i form av naturinngrep. –...
ANNONSE

MEIR OM Vindmøller

MEST LESE