ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Pensjon

Tema: Pensjon

Vil at studiestøtte skal gje pensjonspoeng

– Det er mange som tar lang utdanning der ein ikkje nødvendigvis går ut i ein jobb med topplønn, som til dømes sjukepleiarar og...

Når gulrøtene blir dregne opp og kasta over gjerdet

Trygg, fast jobb og god pensjon har lenge vore gulrøter som skulle få folk til å velje jobb i stat og kommune. No står...

Varslar at 35.000 kan bli tekne ut i streik frå søndag

Meklinga, der AFP, krav om reise, kost og losji og tenestepensjon står sentralt, begynner onsdag. Partane har frist for å komme til semje til...

Vil la ungdom få tena opp pensjon

Denne veka byrja dei første lønsforhandlingane mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Eitt av krava frå arbeidarane, er at ungdom skal få lov til å...

Mange akademikarar vil arbeida til etter fylte 70

Hovudorganisasjonen Akademikerne organiserer dei med lengst utdanning, som legar, økonomar og ingeniørar. Torsdag la dei fram ei fersk undersøking som viser at stadig fleire...
ANNONSE

MEIR OM Politikk

MEST LESE