ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Pandemi

Tema: pandemi

Studie: Tenåringar sin hjerne vart fortare eldre under pandemien

Dei som deltok i studien rapporterte også meir alvorlege symptom på angst, depresjon og tungsinn, låg sjølvtillit, frykt og vanskar med å regulere kjenslene...

Klima, pandemi, terror, atomvåpen: – Ekstremt akutt å adressere korleis vi handterer risiko generelt, og endring spesielt

– Nokon gongar er det lett å tenkje at ein er liten og ikkje har noko å seie, men vi undervurderer eiga evne til...

Dei neste tiåra blir både varmare og sjukare

Varmare klima vil tvinge mange pattedyr til å forlate dei opphavlege leveområda sine. På ferda si mot kjøligare område vil dei møte andre artar...

Den første filmen som tener inn ein milliard dollar under pandemien

Denne saka var først publisert hjå Framtida Junior. Der kan du også lesa om TikTok som er den mest besøkte nettsida i 2021. Den nyaste...

Helsetoppane: Slik blir kvardagen etter pandemien

Det er eitt år sidan nedstenginga i Noreg, og no har helsestyresmaktene bede koronatrøytte nordmenn om å bli med på eit siste krafttak mot...

Fleirtalet meiner Noreg var dårleg førebudd på koronapandemien

55 prosent svarar nei til at Noreg var godt nok førebudd på å handtere ein pandemi som korona, ifølgje Norsk koronamonitor frå Opinion. 33 prosent svarar ja,...

Psykologar trur «virusfilmar» kan skape meir frykt

Til NRK seier Kjøs at slike filmar likevel kan skape meir frykt, fordi handlinga i filmar ofte er overdrivne. – Det kan skape meir frykt viss ein...
ANNONSE

MEIR OM Film

MEST LESE