Meir enn annankvar nordmann meiner Noreg var dårleg førebudd til å handtere ein pandemi som korona. Berre éin av tre meiner Noreg var godt nok førebudd.
Nynorsk pressekontor
Nynorsk pressekontor

55 prosent svarar nei til at Noreg var godt nok førebudd på å handtere ein pandemi som korona, ifølgje Norsk koronamonitor frå Opinion.

33 prosent svarar ja, medan 12 prosent veit ikkje.

Oslofolk mest kritiske

Ifølgje undersøkinga er menn meir kritiske enn kvinner. 59 prosent av menn og 52 prosent av kvinner meiner Noreg var dårleg førebudd. Oslo-folk er mest kritiske – her meiner to av tre (66 prosent) at Noreg ikkje var godt nok førebudd.

I april sette regjeringa ned ein uavhengig granskingskommisjon for å kartleggje handteringa til styresmaktene av koronakrisa. Kommisjonen skal levere arbeidet sitt innan utgangen av mars 2021.

 

Oppdatert: måndag 6. juli 2020 10.19

LES OGSÅ

ANNONSE