ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Nynorsk kultursentrum

Tema: Nynorsk kultursentrum

– Fylkespartia seier ikkje kva dei meiner om språk

Nynorsk kultursentrum har laga skriftet Den som teier, samtykkjer kanskje. Språkpolitikk i fylkestingsvalet 2019. – Dette er inga tilråding om kva ein bør røyste i...

Odd Nordstoga og Stein Versto vert festspeldiktarar

– Det er stor ære å få kome til Dei nynorske festspela på denne måten, og det er ekstra hyggjeleg og spennande å få...

To frisørkjeder kåra til Årets nynorskbrukarar 2019

– Gründerane Irene Stana i Floke og Trude Lundevall i Balanzera nyttar nynorsk som ein medviten del av identiteten i bedriftene sine. Dei gjer...

Ho vert ny leiar i Aasen-tunet

– Som sambygding er eg stolt av Ivar Aasen-tunet. Eg vil med stor entusiasme trekkje på mine erfaringar og ønskjer å vere ein god...

I bokåret skal Nynorsk kultursentrum sørgje for nynorsk i heile landet

– Nynorsk kultursentrum er ein av dei fem største aktørane i Bokåret, den einaste som tek utgangspunkt i det nynorske og ein med store...

Regjeringsplattforma: Saknar språkpolitikk for kvardagane

– Formuleringane om språk i plattforma er vage. Regjeringa vil styrkje, arbeide for, vurdere og greie ut, men kjem ikkje med ny konkret språkpolitikk....

Vinje-senteret «gjenopplivar» Dølen

– I bladet fortel vi korleis vi arbeider med å skape innhald i senteret, og vi presenterer vårt aller første vårprogram, som vil innehalde...

Nynorsk kultursentrum utvidar i Vinje og Ørsta

Frå 1. mars neste år får dagleg leiar Kristian W. Rantala i Vinje-senteret med seg ein ny medarbeidar. Den nye medarbeidaren skal særleg arbeida...

Harald Stanghelle skal lage Vinje-utstilling

Om finansieringa går i orden, skal basisutstillinga ved Vinje-senteret for dikting og journalistikk i Vinje i Telemark opne i 2021. – Denne utstillinga skal vere...

– Vi må bli meir synlege

Torsdag 1. november tok Magnus Finnanger Sandsmark over direktørstolen i Nynorsk kultursentrum etter Ottar Grepstad, som blir pensjonist etter 19 forrykande år i Aasen-tunet...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk kultursentrum

MEST LESE