Nynorskfleirtal i Møre og Romsdal: – Det bles ein nynorskvind

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Representanten Monica Molvær (H) meinte på si side det er viktig med språkleg valfridom i fylkeskommunen. Men forslaget hennar om å gjera administrasjonsspråket i fylkeskommunen språknøytralt blei nedstemt, fortel NRK.

Blant dei som tok til orde for å halda på nynorsken, blei det ifylgje kanalen peikt på at nynorsk er ein viktig del av kulturarven som det er viktig å verna om.

– Nynorskvind over Møre og Romsdal

Direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus F. Sandsmark. Foto: Sunniva Lund Osdal, Nynorsk kultursentrum

Både Nynorsk kultursentrum og Noregs Mållag er glade for at nynorskforkjemparane vann fram i saka.

– Nynorsk kultursentrum er svært glade for at fylkeskommunen framleis skal ta eit særleg ansvar for å gjera nynorsk synleg, seier direktør Per Magnus Finnanger Sandsmark i ei pressemelding.

Han peikar at det denne gongen var fleire som var for nynorsk enn under voteringa i 2016.

Også leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, gler seg over nynorskvedtaket i Møre og Romsdal.

– Det bles ein nynorskvind over Møre og Romsdal denne adventstida, seier han i ei pressemelding og viser til at Ålesund kommune sit veke vedtok ein målbruksplan som stadfestar kommunen som nynorskkommune.

Nestleiar i Noregs Mållag, Synnøve Marie Sætre (t.h), rosar Sex og Politikk for å levera undervisningsmateriell på nynorsk: Foto: Dina Rygg Eide