ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Namn

Tema: namn

Mange er negative til namna Vy, Equinor og Oslomet

I undersøkinga Språkrådet har gjort seier 72 prosent av dei spurde at dei er negative til nye namnet på NSB, Vy. 53 prosent er...

SINTEF Byggforsk blir SINTEF Community: – Dårleg nytt for den norske språklege sjølvkjensla, svarar Språkrådet

– Vi har stor tru på at det nye namnet vil gi gode assosiasjonar hos kundar og samarbeidspartnarar, og vere eit dekkande og inkluderande...

Kvifor har vi dei etternamna vi har?

Visste du at Thorbjørn Jaglands far i si tid bytte ut slektsnamnet Johansen med Jagland? Og at Gunnar Stålsetts opphavlege kvenske familienamn var Sirkka? –...

Kva tyder namnet ditt?

I samband med ei oppgåve om språkhistorie skreiv student Lysen stolt at etternamnet tydde at ein fjern forfar var son av Ly. Det kan vere...

Bibelske gutenamn populære, men færre blir døypte

– Namnestatistikken for gutar i 2017 er toppa av dei bibelske gutenamna Jakob og Lukas, seier seniorrådgjevar Jørgen Ouren, som har ansvar for namnestatistikken...

Namnetrend som verkar mot si hensikt?

– Vi har som prinsipp at namn bør vere så enkle som mogleg. Ruralis er døme på eit namn som seier lite eller ingenting...

Kva bør barnet heite?

Fyrst av alt skal de få lov til å stille dykk bakarst i den allereie uendeleg lange rekkja av gratulantar: Eg har nemleg nyleg...

På namnetoppen i 2016

– William var det absolutte toppnamnet i 2015, og den merksemda «årets navn» får, plar å dempe iveren litt, seier Jørgen Ouren, spesialrådgjevar i...

Nguyen inn i namneleksikon

Hansen, Johansen og Olsen tronar stadig øvst lista over mest vanlege etternamn. Det er likevel ein klar nedgang i sen-namna, noko som kjem av at...

Kjært barn har to namn

Eg vil vere kjært barn. Det kjære med meir enn berre eitt namn. Og eg er det. Flaks. Eg har nemleg to. Eg plar seie at foreldra mine...
ANNONSE

MEIR OM namn

MEST LESE