ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Mattryggleik

Tema: mattryggleik

Verdikjedene for mat trua av klimaendringar

Rapporten som vart publisert 25. august handlar om korleis klimaendringar kan påverka verdikjedene i matsystemet nasjonalt og globalt. Han er laga av Norsk institutt...

«Utbrent, utarma og underernært – eit matsystem i krise»

Dette er eit meiningsinnlegg, og gjev uttrykk for skribenten sine haldningar.  Matkrisa. Vi ser stadig vekk døme på svakheitene i matsystema våre. Du hugsar kanskje...

Spire-leiaren om FN-møte: – Menneskerettar må vike for storselskapa sine interesser

Torsdag møtest styresmakter i FN sitt globale toppmøte om matsystem. I den norske delegasjonen sit Julie Rødje, leiar i Spire og representant i ForUM,...

Manglande ungdomsinvolvering av FN: «Eit direkte hån mot unge verda over»

I haust arrangerer FN for første gong eit internasjonalt toppmøte om matsystem, UN food system summit. Målet er å kome fram til nye løysingar, såkalla...

Ekspertintervjuet: Kan vi ete algar?

Intervjuet stod først publisert hjå Energi og Klima. Teksten er sett om til nynorsk og publisert på Framtida.no med løyve frå forfattaren.  Produksjon av biodrivstoff...

Fastar for klima: Har ikkje ete på seks dagar

Over heile verda arrangerer miljøaktivistane i Extinction Rebellion (XR) denne veka sveltestreikar, og rundt 400 i organisasjonen har meldt seg på. Målet er å setje...

Miljøorganisasjonen Spire er skeptisk til miljømerking av mat

I Noreg jobbar mellom anna Yara med miljømerking av varene dei produserer. Hege Skarrud, leiar i miljøorganisasjonen Spire, seier matmerking kan føre til ei...

Her mistar dei mest korn

For første gong har forskarar kunna måle dei globale skadane som råkar landbruket grunna klimaendringar. LES OGSÅ: FN: Heitebølgjer er klimakatastrofar  Gjennom 50 år Forskarane har undersøkt...

– Me kan ikkje leva på møblar

Fleire organisasjonar markerte torsdag FNs år for familielandbruk og verdas matvaredag med jordaksjon på Dæhlijordet i Vestby, som IKEA har søkt om å få...

Vil behalde kornlageret

I ei undersøking svarar nesten 90 prosent at dei vil behalde det største kornlageret i landet, hamnesiloen i Stavanger. To av tre meiner staten...
ANNONSE

MEIR OM Framstegspartiet

MEST LESE