ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Mat

Tema: Mat

Lite plantevernmiddel i matvarer

Kontrollen viser at talet på overskridingar i fjor gjekk ned samanlikna med året før. Samtidig var det ein tendens til at det i ein...

Kortreist mat har eit klimaproblem: Éi matvare opptil ti gonger verre ved produksjon i Norge

Ein skulle kanskje tru at tomatar frakta heile vegen frå Spania kom dårleg ut i klimarekneskapen. Så enkelt er det ikkje. Snarare tvert imot er norske...

Ulukkeleg av å eta åleine

Ei undersøking utført av britiske økonomi- og marknadsforskarar har komme fram til at folk som et åleine er meir deprimert, skriv the Independent. Undersøkinga vart...

Kan barn eigentleg vere vegetarianarar?

  Silje Haukenes Stavestrand er tobarnsmor og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen. Ho ønsker å redusere bruken av kjøt i kvardagen og har gitt borna sine...

Dei vil utkonkurrera kjøtindustrien innan få år

Klimaforskarar har lenge utpeika kjøtforbruket vårt som ein klimaversting. Du må gjerne eta både kortreist og økologisk, men så lenge det er kjøt på...

No blir det mogleg å kjøpe mat som er gått ut på dato

– Målet er å halvere matsvinnet i god tid før 2030, seier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000. Som første store kjede vil Rema...

Matsvinn er eit større problem enn plastavfall

– Kasting av mat er nesten alltid meir ressurs-sløsande enn bruk og kast av plastemballasje, særleg om du kjeldesorterer plasten, seier Stensgård. Ei undersøking som...

Småeting tar over for måltid – gjer det noko?

Fleire analysar og undersøkingar viser at småeting mellom dei tradisjonelle måltida aukar verda over. Såkalla snaksing, for eksempel i USA, kan ta heilt over...

Fleirtal på Stortinget for matkastelov

– Stortinget ber regjeringa fremme forslag til ei matkastelov som omfattar næringsmiddelindustrien og matvarebransjen, heiter det frå Ap, Sp, SV, KrF og MDG, omtalt...

Vi vil ete grønt, men smak er viktigast

Denne veka er det første av tre lanseringsperiodar i år, der matvareselskapa presenterer nye produkt. Nokre trendar veks fram, og nokre produkt bommar fullstendig. –...
ANNONSE

MEIR OM Mat

MEST LESE