ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lokale klimaløysingar

Tema: Lokale klimaløysingar

Ekspertintervjuet: Kan vi ete algar?

Intervjuet stod først publisert hjå Energi og Klima. Teksten er sett om til nynorsk og publisert på Framtida.no med løyve frå forfattaren.  Produksjon av biodrivstoff...

På turné i berekraftig antrekk: – Vil vise at ein ikkje treng kjøpe nytt

– Eg har ofte kjent eit slags indre press om at eg må ha på meg noko nytt og fint, fortel Hilde Selvikvåk på...

– Det er heilt naudsynt at kommunane tek ansvar

– Det er heilt naudsynt at kommunane tek ansvar dersom vi skal lukkast med å gjere Noreg til eit lågutsleppsamfunn, seier statssekretær i Klima- og...

Ny undersøking: 7 av 10 lokalparti har ikkje mål om klimakutt

Berre 30 prosent av lokalpartia har eit vedtatt mål for kor mykje dei vil kutta i klimagassutsleppa frå kommunen sin. Det viser svara frå over...

Nesten ingen kommunar vil kutta i kjøttet: – Overraskande at dette ikkje søkk inn

Det har etter kvart blitt semje blant forskarar om at kjøttforbruket vårt må kraftig ned dersom ein skal nå klimamåla. Framtida.no har tidlegare snakka med...

Mange skular går glipp av lærerikt klimatiltak

Rustad skole i Oslo kommune er ein av dei heldige som har sin eigen skulehage. – Den grøne fargen gjer meg glad, seier Fredrik og...

– Har fått tilbake håpet om at verda kan reddast

– Ho må leggja til rette for at fleire kan investera i grøne næringar og løysingar. Det er oppmodinga Enya Boyle (15) har til statsminister...

Slik vil Kristiansand kommune bli best på matsvinn

– Det medfører store klimagassutslepp å produsere denne maten som vi berre kastar. Hadde vi fjerna matsvinnet i Norge, ville ein kutta utslepp tilsvarande...

Fleire unge gründerar tenker grønt: – Vi visste tidleg at vi ville gjere noko som var miljøorientert

– Tanken er at vi skal merke produkt som ikkje inneheld mikroplast, slik at det vert lettare for folk i butikken å sjå kva...

Reagerer på manglande miljøkrav i mange kommunar

Miljø skal som hovudregel vektast minst 30 prosent i offentlege anbod, ifølgje Forskrift for offentlige anskaffelser. I ei klimaundersøking gjennomført av Framtida.no svarar berre éin...

Berre 1 av 5 kommunar følgjer miljøkrav i anbod

Ei stor klimaundersøking gjennomført av Framtida.no viser at det er store forskjellar kva tid kommunane trur dei vil bli lågutsleppskommunar. Også når det gjeld anbod...

Éin av ni kommunar har byrja med solenergi – ventar dramatisk solvekst

– Prisane på solenergi går stadig ned og potensiale for solenergi er stort også i Noreg, seier byråd for miljø og samferdsel i Oslo,...
ANNONSE

MEIR OM Lokale klimaløysingar

MEST LESE