ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lokale klimaløysingar

Tema: Lokale klimaløysingar

Nesten ingen kommunar vil kutta i kjøttet: – Overraskande at dette ikkje søkk inn

Det har etter kvart blitt semje blant forskarar om at kjøttforbruket vårt må kraftig ned dersom ein skal nå klimamåla. Framtida.no har tidlegare snakka med...

Mange skular går glipp av lærerikt klimatiltak

Rustad skole i Oslo kommune er ein av dei heldige som har sin eigen skulehage. – Den grøne fargen gjer meg glad, seier Fredrik og...

– Har fått tilbake håpet om at verda kan reddast

– Ho må leggja til rette for at fleire kan investera i grøne næringar og løysingar. Det er oppmodinga Enya Boyle (15) har til statsminister...

Slik vil Kristiansand kommune bli best på matsvinn

– Det medfører store klimagassutslepp å produsere denne maten som vi berre kastar. Hadde vi fjerna matsvinnet i Norge, ville ein kutta utslepp tilsvarande...

Fleire unge gründerar tenker grønt: – Vi visste tidleg at vi ville gjere noko som var miljøorientert

– Tanken er at vi skal merke produkt som ikkje inneheld mikroplast, slik at det vert lettare for folk i butikken å sjå kva...

Reagerer på manglande miljøkrav i mange kommunar

Miljø skal som hovudregel vektast minst 30 prosent i offentlege anbod, ifølgje Forskrift for offentlige anskaffelser. I ei klimaundersøking gjennomført av Framtida.no svarar berre éin...

Berre 1 av 5 kommunar følgjer miljøkrav i anbod

Ei stor klimaundersøking gjennomført av Framtida.no viser at det er store forskjellar kva tid kommunane trur dei vil bli lågutsleppskommunar. Også når det gjeld anbod...

Éin av ni kommunar har byrja med solenergi – ventar dramatisk solvekst

– Prisane på solenergi går stadig ned og potensiale for solenergi er stort også i Noreg, seier byråd for miljø og samferdsel i Oslo,...

Arendal – eit klimaforbilde?

Det vart bystyret i Arendal einige om i 2008. Sidan då har Arendal trakka opp klimaløypa, og no håpar miljø- og klimarådgjevar Ragnhild Hammer andre...

– Landbruket har eit ufortent dårleg klimarykte

– Vi har vorte veldig intensive i drifta og sårbare for klimaendringar, seier Steffen Fjellestad. Den 20 år gamle naturforvaltingseleven meiner regjeringa er for opptekne av...
ANNONSE

MEIR OM Lokal klimarisiko

MEST LESE