ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærlingar

Tema: lærlingar

Reiarlaga manglar lærlingar

Opplæringskontora over heile landet strevar med å skaffe nok nyutdanna sjøfolk, og mange lærlingplassar blir ståande tomme. Særleg stor er mangelen på matroslærlingar. – No...

Stor auke i talet på lærlingar i offentleg sektor

– Det er bra at den systematiske satsinga på fleire læreplassar gir resultat. Fleire lærlingar får no moglegheita til å ta fagbrevet sitt, og...

Fire av ti lærebedrifter melder om lærlingar som ikkje held mål

Det skriv avisa Klassekampen. – Fire av ti lærebedrifter opplever at lærlingane dei får ikkje lever opp til forventingane. Det heng saman med at bedriftene...

Fleire yrkesfagelevar får læreplass

– Dette er gode nyhende. Etter fleire år med satsing på å skaffe fleire læreplassar, er vi glade for at utviklinga no går rett...

Statens vegvesen har 7.500 tilsette – men berre fem lærlingar

Kvart år står mellom 8.000 og 9.000 vidaregåandeelevar utan lærlingplass i Noreg, skriv NRK. – Det er eit samfunnsansvar som ikkje vert tatt her, og det...

– Karakterane er ikkje så viktig

Saka er henta frå Nordhordland. – Dei må jobba hardt, seier dagleg leiar i RadøyGruppen, Lasse Ståløy. Tysdag og onsdag denne veka vart det arrangert yrkes-...

Fleire utan læreplass

Først publisert i Ryfylke. – Det er ikkje kjekt, ein vil jo helst ha læreplass slik at ein kan fullføre utdanninga, seier Bjelland. – Og så...

Sandra søkte læreplass i eitt år

Saka var først publisert i Porten.no. Lærling Sandra Mariel Hollevik er ein av dei fire tilsette som torsdag hadde sin første arbeidsdag på den nyopna...

– Lærlingsvikt kan gi mangel på fagarbeidarar

Ein rapport frå Riksrevisjonen viser at prosentdelen søkjarar som får læreplass er redusert til 68 prosent. Opplæringstilbodet er ikkje godt nok, heiter det i rapporten frå...

Byter på å gå på skule og i lære

Etter berre eit halvt år på vidaregåande skule, gjekk elevane ved Årstad vidaregåande skule nyleg frå å vere elevar til  å bli lærlingar. Skulen får...
ANNONSE

MEIR OM Lærling

MEST LESE