ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærlingar

Tema: lærlingar

Lærlingane William (18) og Helga Mari (18) seglar jorda rundt

– Ein vert ganske audmjuk av å stå på dekk og sjå opp på toppen av riggen, og høyre at «du skal opp dit», fortel...

Elektrobransjen fryktar A- og B-lag blant lærlingar

I forslag til statsbudsjett til neste år foreslår Kunnskapsdepartementet å bruke 150 millionar kroner i eit nytt tilskot for yrkesfagelevar som ikkje får læreplass...

Slik vil regjeringa sikra vgs-elevar og lærlingar

I dag er nesten 360.000 nordmenn heilt eller delvis arbeidsledige, mange på grunn av koronakrisa. Krisetiltaka har òg gått hardt ut over lærlingane. Sjølv om...

Fagforeiningar ber om lærlingløft

– Eg har høyrt om stygge døme der det berre er lærlingar som blir permitterte. Det er på ingen måte greitt, seier Sandra Åberg...

Tiltak for permitterte lærlingar

Målet er at flest mogleg kan ta fag- eller svenneprøven utan vesentlege forseinkingar. – Det er mange lærlingar som har det tøft, fordi dei har...

Bilbransjen etterlyser fleire lærlingar

Noregs Bilbransjeforbund i NHO ber fylkeskommunane høyre meir på kva for behov samfunnet har når det etablerer skuletilbod, enn på kva 15-åringar ønsker seg. Administrerande...

Rekordmange fekk læreplass i 2018

I løpet av fjoråret var det ein auke i både talet på søkarar og i talet som fekk innvilga læreplass hos norske bedrifter. På...

Fleire yrkesfagelevar får lærlingkontrakt

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) er nøgd med at førebelse tal frå Utdanningsdirektoratet viser at talet på lærekontraktar aukar for tredje år...

Reiarlaga manglar lærlingar

Opplæringskontora over heile landet strevar med å skaffe nok nyutdanna sjøfolk, og mange lærlingplassar blir ståande tomme. Særleg stor er mangelen på matroslærlingar. – No...

Stor auke i talet på lærlingar i offentleg sektor

– Det er bra at den systematiske satsinga på fleire læreplassar gir resultat. Fleire lærlingar får no moglegheita til å ta fagbrevet sitt, og...

Fire av ti lærebedrifter melder om lærlingar som ikkje held mål

Det skriv avisa Klassekampen. – Fire av ti lærebedrifter opplever at lærlingane dei får ikkje lever opp til forventingane. Det heng saman med at bedriftene...

Fleire yrkesfagelevar får læreplass

– Dette er gode nyhende. Etter fleire år med satsing på å skaffe fleire læreplassar, er vi glade for at utviklinga no går rett...
ANNONSE

MEIR OM Yrkesfag

MEST LESE