ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærlingar

Tema: lærlingar

Bilbransjen etterlyser fleire lærlingar

Noregs Bilbransjeforbund i NHO ber fylkeskommunane høyre meir på kva for behov samfunnet har når det etablerer skuletilbod, enn på kva 15-åringar ønsker seg. Administrerande...

Rekordmange fekk læreplass i 2018

I løpet av fjoråret var det ein auke i både talet på søkarar og i talet som fekk innvilga læreplass hos norske bedrifter. På...

Fleire yrkesfagelevar får lærlingkontrakt

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) er nøgd med at førebelse tal frå Utdanningsdirektoratet viser at talet på lærekontraktar aukar for tredje år...

Reiarlaga manglar lærlingar

Opplæringskontora over heile landet strevar med å skaffe nok nyutdanna sjøfolk, og mange lærlingplassar blir ståande tomme. Særleg stor er mangelen på matroslærlingar. – No...

Stor auke i talet på lærlingar i offentleg sektor

– Det er bra at den systematiske satsinga på fleire læreplassar gir resultat. Fleire lærlingar får no moglegheita til å ta fagbrevet sitt, og...

Fire av ti lærebedrifter melder om lærlingar som ikkje held mål

Det skriv avisa Klassekampen. – Fire av ti lærebedrifter opplever at lærlingane dei får ikkje lever opp til forventingane. Det heng saman med at bedriftene...

Fleire yrkesfagelevar får læreplass

– Dette er gode nyhende. Etter fleire år med satsing på å skaffe fleire læreplassar, er vi glade for at utviklinga no går rett...

Statens vegvesen har 7.500 tilsette – men berre fem lærlingar

Kvart år står mellom 8.000 og 9.000 vidaregåandeelevar utan lærlingplass i Noreg, skriv NRK. – Det er eit samfunnsansvar som ikkje vert tatt her, og det...

– Karakterane er ikkje så viktig

Saka er henta frå Nordhordland. – Dei må jobba hardt, seier dagleg leiar i RadøyGruppen, Lasse Ståløy. Tysdag og onsdag denne veka vart det arrangert yrkes-...

Fleire utan læreplass

Først publisert i Ryfylke. – Det er ikkje kjekt, ein vil jo helst ha læreplass slik at ein kan fullføre utdanninga, seier Bjelland. – Og så...
ANNONSE

MEIR OM lærlingar

MEST LESE