ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærarrommet

Tema: Lærarrommet

Lærarrommet kjem med tips til korleis du kan bruka Framtida.no og Magasinett for å gjera undervisinga meir aktuell for elevane dine. Følg oss gjerne på Facebook!

Nynorske nettressursar for skulen

I dag er eg invitert til Skjold skule i Vindafjord for å fortelja om Magasinett.no og Framtida.no og andre nynorske læringsressursar. Magasinett og Framtida.no er...

EU i samfunnsfag

I læreplanen for samfunnsfag etter VG2 står det: Gjer greie for EUs mål og styringsorgan. Les desse artiklane og diskutér korleis Noreg kan påverka avgjersler...

Slik skriv du ei bokmelding

Framtida.no søkjer fleire bokmeldarar! Har du lyst til å melda bøker for oss? Ta kontakt! A. Før du byrjar å lesa Les denne oppskrifta på korleis...

Sidemålsdebatt i klasserommet

Debatten om obligatorisk sidemål har gått høgt etter at Utdanningsdirektoratet i eit brev om framtida til norskfaget føreslår å kutta ut eigen karakter i...

Det handlar om å dele

Ein wiki er ein brukarstyrt nettstad som er i kontinuerleg utvikling, forklarar Brueland. Den næraste samanlikninga er Wikipedia, det digitale oppslagsverket som alle kan...

Vil motivere barna

– Eg har tilbragt ein del tid saman med åttandeklasssingar og fått innsyn i kva læringsbehov dei har. Det har gitt meg mulegheit til...

Er datakompetansen for svak i norsk grunnskule?

Ifølge Vibeke Kløvstad, prosjektleiar for ITU ved Universitetet i Oslo, er det fleire grunnar til å vere uroa: – Elevane lærer mindre i  faga, og...

Haldningar til nynorsken betyr mest

- Negative haldningar til nynorsken kjem til uttrykk sjølv om ikkje lærarane seier det høgt. Er lærarane negativt innstilte får dei heller ikkje elvane...

Nynorsk + minoritetsspråk = bra

Det som kjenneteiknar minoritetsspråklege elevar er at dei er svært språkleg kompetente og bevisste, og er motiverte for å lære fleire språk. I tillegg...

Nynorsk i skulen

Her finn du tips til ulike undervisningsopplegg for nynorskundervisninga. Trykk på lenkene for å kome til dei ulike ressursidene (opnar i nye vindauge). I praksis:...
ANNONSE

MEIR OM Norskfaget

MEST LESE