ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærarrommet

Tema: Lærarrommet

Lærarrommet kjem med tips til korleis du kan bruka Framtida.no og Magasinett for å gjera undervisinga meir aktuell for elevane dine. Følg oss gjerne på Facebook!

Sidemålsdebatt i klasserommet

Debatten om obligatorisk sidemål har gått høgt etter at Utdanningsdirektoratet i eit brev om framtida til norskfaget føreslår å kutta ut eigen karakter i...

Det handlar om å dele

Ein wiki er ein brukarstyrt nettstad som er i kontinuerleg utvikling, forklarar Brueland. Den næraste samanlikninga er Wikipedia, det digitale oppslagsverket som alle kan...

Vil motivere barna

– Eg har tilbragt ein del tid saman med åttandeklasssingar og fått innsyn i kva læringsbehov dei har. Det har gitt meg mulegheit til...

Er datakompetansen for svak i norsk grunnskule?

Ifølge Vibeke Kløvstad, prosjektleiar for ITU ved Universitetet i Oslo, er det fleire grunnar til å vere uroa: – Elevane lærer mindre i  faga, og...

Haldningar til nynorsken betyr mest

- Negative haldningar til nynorsken kjem til uttrykk sjølv om ikkje lærarane seier det høgt. Er lærarane negativt innstilte får dei heller ikkje elvane...

Nynorsk + minoritetsspråk = bra

Det som kjenneteiknar minoritetsspråklege elevar er at dei er svært språkleg kompetente og bevisste, og er motiverte for å lære fleire språk. I tillegg...

Nynorsk i skulen

Her finn du tips til ulike undervisningsopplegg for nynorskundervisninga. Trykk på lenkene for å kome til dei ulike ressursidene (opnar i nye vindauge). I praksis:...

Eg sit og er glad…

Osland er med i klubben. Ho er ikkje lenger vanleg lærar, men ein av medlemane i skriveklubben. Derfor vil elevane skrive med ho. Og...

Handbok til Magasinett

Er du lærar og treng gode nynorsk-oppgåver til undervisninga? Her er handboka som kan hjelpe deg å få endå meir ut av Magasinett. Handboka er...

Fascinerande møte med bøker

Kvifor det er slik er ikkje så lett å svare på, men rammene i skulen, norskfaget med gramatikkreglar, sjangrar, struktur og ikkje minst kravet...
ANNONSE

MEIR OM Lærarrommet

MEST LESE