Nynorsk i skulen

Framtida
Publisert
Oppdatert 14.11.2017 18:11

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Her finn du tips til ulike undervisningsopplegg for nynorskundervisninga. Trykk på lenkene for å kome til dei ulike ressursidene (opnar i nye vindauge).
I praksis: Filmprosjekt som syner 15 ulike opplegg for nynorskundervisninga. Filmane rettar seg hovudsakleg mot undervisning i 8. til 10. klasse.

På nynorsk: Dette interaktive nynorsk-kurset syner deg korleis du kan jobbe betre med nynorske tekstar. Utvikla av Nynorsksenteret.

Nynorsk gramatikk for minoritetsspråklege: Minigrammatikk som du kan laste ned og skrive ut.

Leik og lær:  Kan ein skrive “forbrytelse” på nynorsk? Kva tyder “føremonn”? Språkrådet har laga desse øvingane som kan lære deg gode synonym til bokmåls-ord.

Nettkurs i nynorsk: Språkrådet har laga eit kurs med gramatikk og leseøvingar som nokre av ingrediensane.

Ressursbase for sidemålsundervisning: Bærum kommune hadde eit sidemålsprosjekt i 2003 til 2005. Resultatet at prosjektet har mellom anna blitt ein samling av undervisningsopplegg og litteraturtips.