ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærarrommet

Tema: Lærarrommet

Lærarrommet kjem med tips til korleis du kan bruka Framtida.no og Magasinett for å gjera undervisinga meir aktuell for elevane dine. Følg oss gjerne på Facebook!

Samisk kultur og urfolk i samfunnsfag

Les intervjuet med desse samiske ungdommane: http://framtida.no/articles/eg-har-det-i-blodet http://framtida.no/articles/forteljingar-endrar-verda og https://framtida.no/2013/06/29/bur-de-i-lavvo-med-parabol-og-internett Diskuter: Korleis trur du det er å vera urfolk i dag? Les gjerne også denne: http://framtida.no/articles/vil-ha-faktisk-jamstilling-for-samisk Korleis meiner du storsamfunnet kan leggja...

Debatt om flyktningsituasjonen

No i januar har eg vore på fleire skular i Stord og Fitjar for å halda ei innleiing om flyktningsituasjonen og eit kurs i...

Slik bruker me Framtida.no i sidemålsundervisinga

Norsklærarane byrja å bruka Framtida.no i 9.klasse på Natland skole i vår. No har dei òg fått 8.klassingane til å bruka Framtida.no. Lærarane har inkludert...

Når Haugtussa hjelper oss i danningsarbeidet

Dette er ei utsegn som fort kan dukka opp i ein norsktime. Men kan me gjera sidemålsundervisinga relevant og spennande? Skal me utfordre den...

Justin Bieber på skulen?

Justin Bieber fyller mediebildet, og tek òg merksemda til mange elevar dagane. Går det an å bruka motivasjonen deira til noko positivt i klasserommet?...

– Ei gullgruve for språklæring

– Dei to språkversjonane av Grunnlova er ei gullgruve for språkopplæringa på ungdomssteget og vidaregåande, seier Gudrin Kløve Juuhl. Ho er rådgjevar ved Nasjonalt...

Nettkurs i nynorsk

Språkrådet lanserer eit nytt nynorskkurs. Kurset rettar seg særleg mot elevar i den vidaregåande skulen og offentleg tilsette, men er ope for alle. Innhaldet...

Nyttig engelskundervising

TED.com er ein nettstad som gjer tilgjengeleg populære føredrag av leiande personar innan forsking, politikk og teknologi. Maks lengde på dei lett tilgjengelege føredraga...

Förstår du vad jag säger?

Foreningen Norden uroar seg over språkforståinga dei skandinaviske landa i mellom, og seier nei til dubbing av svenske og danske tv-program. Kompetansemål i norsk etter...

Grunnlova i klasserommet

Grunnlova er ikkje spesielt nemnd i kompetansemåla i norsk, historie eller samfunnsfag, men kan vera aktuell å ta utgangspunkt i fleire av faga. Til...
ANNONSE

MEIR OM Samfunnsfag

MEST LESE